Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Nout??i
24.11.2015

Noi direc?ii prioritare de colaborare ntre CNAM ?i Eesti Haigekassa

O delega?ie a Fondului de Asigur?ri în Medicin? (Eesti Haigekassa) din Estonia, condus? de Tanel Ross, pre?edintele Consiliului de administra?ie al Fondului, se afl? într-o vizit? de lucru de dou? zile la Chi?in?u. Vizita are loc în contextul implement?rii acordului de colaborare între Compania Na?ional? de Asigur?ri în Medicin? ?i Eesti Haigekassa ...

16.11.2015

Ac?iuni dedicate Zilei Mondiale a Diabetului, organizate la Rezina

Peste o sut? de locuitori ?i oaspe?i ai ora?ului Rezina ?i-au m?surat gratuit duminic?, 15 noiembrie, nivelul de glicemie în cadrul unei ac?iuni cu genericul „Controleaz?-?i diabetul”, organizate de Compania Na?ional? de Asigur?ri în Medicin?. Ac?iunea, dedicat? Zilei Mondiale a Diabetului, face parte din campania „Spune DA pentru S?N?TATEA TA!&rdq ...

06.11.2015

Modul s?n?tos de via??, promovat ?i n institu?iile de nv???mnt

Mii de sus?in?tori ai modului s?n?tos de via?? s-au implicat activ în ac?iunile din cadrul primei etape a campaniei „Spune DA pentru S?N?TATEA TA!”, desf??urate pe parcursul lunii octombrie în ora?ele Chi?in?u, Ungheni, B?l?i, Cimi?lia, Soroca ?i în satele Coste?ti ?i Ciorescu. Persoane de diferite vârste din localit??ile respective au parcur ...

30.10.2015

Mai multe medicamente vor fi compensate n mediu cu 70%

De pe 1 noiembrie 2015, rata de compensare a mai multor medicamente destinate tratamentului maladiilor cardiovasculare va fi majorat? cu 20%. O modificare în acest sens a fost inclus? în ordinul comun al Ministerului S?n?t??ii ?i al Companiei Na?ionale de Asigur?ri în Medicin? cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigur?rii obligatorii de asist ...

15.10.2015

Gravidele, parturientele ?i l?uzele neangajate, de?in?toare de terenuri agricole, ar putea fi asigurate medical din contul statului

Gravidele, parturientele ?i l?uzele neangajate, de?in?toare de terenuri agricole, ar putea fi asigurate medical din contul bugetului de stat. O prevedere în acest sens a fost inclus? în proiectul de lege privind modificarea ?i completarea Legii cu privire la m?rimea, modul ?i termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asisten?? medical?, care a fos ...

15.10.2015

Modific?ri la Legea fondurilor AOAM pentru 2015

Cabinetul de mini?tri a aprobat în ?edin?a de joi, 15 octombrie, dou? proiecte pentru modificarea Legii fondurilor asigur?rii obligatorii de asisten?? medical? (FAOAM) pentru 2015. Primul proiect prevede c? notarii publici, executorii judec?tore?ti ?i avoca?ii nu vor mai beneficia de reducere de 50% la achitarea primei de asigurare obligatorie de asisten?? medical? (AOAM) ...

13.10.2015

Campania de promovare a modului s?n?tos de via?? continu? la Chi?in?u

Compania Na?ional? de Asigur?ri în Medicin? invit? locuitorii ?i oaspe?ii capitalei s? participe la un ?ir de activit??i din cadrul campaniei „Spune DA pentru S?N?TATEA TA!”, care vor fi desf??urate miercuri, 14 octombrie, pe aleea principal? din parcul „Valea Trandafirilor” din Chi?in?u. Programul evenimentelor va începe la ora 11:00. Cei pr ...

12.10.2015

A fost lansat? campania Spune DA pentru S?N?TATEA TA!, edi?ia 2015

Zeci de oameni au urmat îndemnul „Spune DA pentru S?N?TATEA TA!”, lansat de Compania Na?ional? de Asigur?ri în Medicin?, ?i au venit duminic?, 11 octombrie, la Coste?ti, raionul Ialoveni, pentru a participa la un ?ir de activit??i dedicate modului s?n?tos de via??. “S?n?tatea este o prioritate ?i prezen?a multor persoane la eveniment, indiferent de ...

09.10.2015

CNAM d? startul celei de-a V-a edi?ii a campaniei Spune DA pentru S?N?TATEA TA!

Compania Na?ional? de Asigur?ri în Medicin? va lansa duminic?, 11 octombrie, ora 11:00, în satul Coste?ti, Ialoveni, cea de-a cincea edi?ie a campaniei „Spune DA pentru S?N?TATEA TA!”. Ac?iunea are drept scop informarea, motivarea ?i educarea popula?iei cu privire la adoptarea unui mod s?n?tos de via??, bazat pe alimenta?ie corect? ?i echilibrat?, renun? ...

07.10.2015

Campania Spune DA pentru S?N?TATEA TA!, edi?ia 2015, va demara la Coste?ti

Cea de-a cincea edi?ie a campaniei „Spune DA pentru S?N?TATEA TA!” va demara duminic?, 11 octombrie, ora 11:00, la Complexul Turistic „Coste?ti” din satul cu acela?i nume, raionul Ialoveni. Programul evenimentelor va începe cu târgul de alimente s?n?toase „BioFest” ?i cu un ?ir de consulta?ii medicale gratuite. La ora 11:10, sub p ...