Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

CNAM a virat plăţile în avans pentru septembrie și instituţiilor medicale private

Pentru acordarea continuă a asistenţei medicale populaţiei asigurate, Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat vineri, 11 septembrie, instituţiilor medico-sanitare private contractate plăţile în avans pentru această lună. Volumul transferurilor constituie peste 35,6 de milioane de lei.

Amintim că pe parcursul săptămânii curente şi instituţiile medicale publice care au contracte încheiate cu CNAM au primit plăţi în avans destinate prestării serviciilor medicale în volumul şi de calitatea prevăzute de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Valoarea totală a plăţilor virate prestatorilor publici pentru luna septembrie a depăşit suma de 511 milioane de lei.

Potrivit contractelor încheiate cu instituţiile medico-sanitare și Criteriilor de contractare a prestatorilor de asistență medicală, CNAM achită în două etape serviciile medicale oferite de prestatori.

Astfel, la începutul fiecărei luni sunt efectuate plăţile în avans în mărime 80% din suma planificată pentru luna respectivă, iar la finele fiecărei perioade de raportare este transferat restul sumei, în limita prevederilor contractuale.