Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
19.12.2016

Anularea unei proceduri de achiziţie publică

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunţă operatorii economici despre anularea procedurii de achiziţie publică pentru servicii de pază, publicată în Buletinul Achiziţiilor Publice nr. 95 din 11.12.2016. Anularea procedurii este legată de modificarea unor condiţii din caietul de sarcini pentru licitaţia respectivă. CNAM va oferi ulterio ...

15.12.2016

Proiect de regulament privind înregistrarea la medicul de familie spre dezbateri publice

Un proiect de regulament privind înregistrarea la medicul de familie din instituţia medico-sanitară ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală este plasat pentru dezbateri publice. Acesta poate fi găsit pe pagina web a Ministerului Sănătăţii ms.gov.md, rubrica Transparenţă decizională. Cetăţeni ...

14.12.2016

Misiune a OMS de asistenţă tehnică pentru reglementarea sectorului farmaceutic

Compensarea medicamentelor din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, validarea reţetelor, rolul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM) în cadrul Consiliului pentru medicamente compensate au fost subiectele-cheie abordate marţi, 13 decembrie, în cadrul unei vizite de lucru la CNAM, efectuată de Cornelis P. de Jonchere, ...

13.12.2016

Invitaţie la licitaţie publică privind achiziţionarea produselor petroliere pentru necesităţile CNAM pentru anul 2017

Compania Naţională de Asigurări în Medicină invită operatorii economici interesaţi, să participe la licitaţia privind achiziţionarea produselor petroliere pentru necesităţile CNAM pentru anul 2017. Anunţul privind desfăşurarea procedurii de achiziţie a fost publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice nr. 95 din 09.12.2016. Data limită de prezen ...

13.12.2016

Invitaţie la licitaţie publică privind achiziţionarea serviciilor de reparare şi de întreţinere a automobilelor CNAM

Compania Naţională de Asigurări în Medicină invită operatorii economici interesaţi, să participe la licitaţia privind achiziţionarea serviciilor de reparare şi de întreţinere a automobilelor CNAM. Anunţul privind desfăşurarea procedurii de achiziţie a fost publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice nr. 95 din 09.12.2016. Data limită de p ...

Compania Naţională de Asigurări în Medicină invită operatorii economici interesaţi, să participe la licitaţia privind achiziţionarea serviciilor de pază. Anunţul privind desfăşurarea procedurii de achiziţie a fost publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice nr. 95 din 09.12.2016. Data limită de prezentare a ofertelor este 22 decembrie 2016, ora ...

13.12.2016

Asistenţă externă în actualizarea costurilor pentru serviciile spitaliceşti

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) în comun cu Ministerul Sănătăţii au iniţiat exerciţiul de stabilire a costurilor pentru serviciile spitaliceţi,contractate în baza sistemului DRG (mecanism de plată a instituţiilor medicale în funcţie de complexitatea cazului). Prima misiune a experţilor internaţionali care vor acorda asi ...

05.12.2016

Veniturile şi cheltuielile fondurilor AOAM la data de 1 decembrie 2016

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a acumulat, în unsprezece luni ale anului curent, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) venituri de 5 miliarde 196 milioane lei, ceea ce constituie 99,4% din suma planificată. Principala sursă de venituri o reprezintă contribuţiile procentuale din salariu şi din alte re ...

05.12.2016

Proiectul Legii fondurilor AOAM pentru 2017, aprobat de Guvern

Executivul a aprobat în şedinţa de luni, 5 decembrie, proiectul Legii fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (FAOAM) pentru anul 2017. Documentul prevede venituri în valoare de aproape 6 mlrd 142 mln lei, cheltuieli în sumă de peste 6 mlrd 234 mln lei, deficitul fiind de circa 92 mln 794 mii de lei. Comparativ cu bugetul FAOAM aprobat ...

01.12.2016

2 decembrie 2016 – termenul limită de depunere a dosarelor pentru concursul de selectare a proiectelor investiţionale

Compania Naţională de Asigurări în Medicină informează că termenul limită de depunere a dosarelor pentru concursul de selectare a proiectelor investiţionale finanţate din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale expiră pe data de 02 decembrie 2016. Învităm instituţiile medico-sanitare publice interesate să urgent ...