Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

Măsuri de finanţare a instituţiilor medicale în perioada stării de urgenţă în sănătate publică, adoptate de Parlament

Un proiect de lege cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică şi modificarea unor acte normative a fost votat joi, 21 mai, de Parlament.

Printre prevederile documentului se numără şi completarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM). Astfel, Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) acoperă din aceste fonduri cheltuielile pentru asistenţa medicală acordată persoanelor suspectate sau infectate cu noul coronavirus. De aceste servicii beneficiază atât cetăţenii asiguraţi, cât şi cei care nu dispun de asigurare medicală obligatorie.

În legea adoptată joi sunt stipulate şi condiţii pentru asigurarea finanţării stabile a instituţiilor medico-sanitare publice, prestării serviciilor de calitate, onorării obligaţiilor faţă de personalul medical etc. Prin urmare, dacă în perioada stării de urgenţă în sănătate publică, instituţiile medico-sanitare publice nu execută volumul de asistenţă medicală prevăzut în contractele de prestare a serviciilor medicale, CNAM va transfera lunar acestor instituţii plăţile în avans în mărime de 80% din suma contractuală pentru perioada respectivă.

Totodată, pentru instituţiile medico-sanitare publice care nu execută volumele contractuale pe tip de asistenţă medicală spitalicească, CNAM transferă în baza facturilor mijloacele financiare lunare conform sumei contractuale pentru anul 2020. Este vorba despre cheltuielile ce ţin de personal, întreţinerea instituţiilor medicale etc. Excepţie fac cheltuielile neexecutate, destinate acoperirii consumabilelor şi medicamentelor costisitoare finanţate suplimentar costului unui caz tratat, precum şi cele destinate salarizării rezidenţilor.

De asemenea, în caz că în perioada stării de urgenţă în sănătate publică, Centrul Republican de Diagnosticare Medicală nu va executa volumele contractuale, CNAM va transfera în baza facturilor mijloacele financiare lunare pentru acoperirea cheltuielilor. Acestea se referă la plăţile legate de personal, resursele energetice, serviciile de comunicaţii electronice şi poştale, de pază, securitate, sanitare, menţinerea curăţeniei şi a ordinii în instituţie. La calcularea sumei lunare, CNAM va ţine cont de suma executată a serviciilor medicale pentru perioada de gestiune.

În acelaşi timp, CNAM va asigura contractarea şi finanţarea serviciilor de asistenţă medicală prestate de Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul COVID-19 Chişinău, în baza contractului de acordare a asistenţei medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală încheiat între părţi.

Legea cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică şi modificarea unor acte normative va intra în vigoare în momentul publicării în Monitorul Oficial.