Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

Raportul privind executarea fondurilor AOAM pentru 2019, aprobat de Consiliul de administraţie al CNAM

Consiliul de administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM) a aprobat vineri, 12 iunie, în cadrul unei şedinţe online, raportul privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM) pentru anul 2019.

Potrivit documentului, în fondurile AOAM au fost acumulate venituri în sumă de peste 7 mlrd 636 mln lei, în creştere cu 11% faţă de anul precedent. Cea mai mare pondere (60,8%) în totalul acumulărilor a revenit primelor de asigurare sub formă de contribuţie procentuală, după care urmează transferurile de la bugetul de stat (35,6%) pentru persoanele asigurate de Guvern şi primele AOAM în sumă fixă (1,6%).

În acelaşi timp, cheltuielile din fondurile AOAM au constituit aproape 7 miliarde 490 de milioane de lei, cu 11,6% mai mult în comparaţie cu suma executată în 2018. Din totalul cheltuielilor fondurilor AOAM, cea mai mare parte (98%) a fost utilizată pentru achitarea serviciilor medicale curente. În acest scop au fost direcţionate cca 7 mlrd 334 mln lei, în creştere cu 11,3% faţă de 2018. La fel ca şi în anii precedenţi, s-a menţinut tendinţa de alocare a mijloacelor financiare pentru asistenţa medicală spitalicească şi cea primară.

În 2019, CNAM a finanţat în premieră cazurile tratate în cadrul a două programe speciale noi - „Corecţia anatomică a coloanei vertebrale şi a cutiei toracice la copii” şi „Neuroradiologia intervenţională”. Volumul de mijloace financiare alocate pentru operaţiile respective a depăşit un milion de lei.

Din fondul de dezvoltare au fost efectuate cheltuieli în sumă de peste 55 de milioane de lei, cea mai mare parte a acestora fiind direcționată pentru dotarea instituţiilor medicale publice cu utilaj şi dispozitive medicale, iar a serviciului de asistenţă medicală urgentă prespitalicească – cu echipamente de telecomunicaţii. În comparaţie cu anul 2018, cheltuielile respective s-au majorat cu 45%.

Alocările din fondul măsurilor de profilaxie au constituit aproape 22 de milioane de lei, dublu faţă de suma valorificată în anul 2018. Aceste mijloace au fost alocate pentru realizarea activităţilor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, procurarea vaccinurilor, efectuarea examinărilor profilactice în cadrul proiectului „Un doctor pentru tine”, precum şi desfăşurarea acţiunilor de promovare a modului sănătos de viaţă.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, membrii Consiliului de administraţie al CNAM au luat act de modificările efectuate în Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală pentru anul curent. Acestea prevăd micşorarea veniturilor la fondurile AOAM cu 232 de milioane de lei din contul primelor în formă de contribuţie procentuală din salariu şi alte recompense, precum şi acoperirea deficitului din contul soldului format la începutul acestui an.

Totodată, participanţii la şedinţă au luat act şi de modificarea devizului de venituri şi cheltuieli al fondurilor AOAM pentru 2020, ca urmare a direcționării sumei necesare procurării vaccinului antigripal și a achiziţiilor de teste pentru depistarea infecţiei COVID-19, mănuşi şi măşti în perioada pandemiei, de vaccinuri şi imunoglobulină antirabică.

La şedinţă, membrii Consiliului de administraţie al CNAM au pus în discuţie şi aspecte legate de reducerea rândurilor de aşteptare în cazul unor programe speciale, motivarea financiară a angajaţilor din sistemul de sănătate, modalitatea de monitorizare a indicatorului privind cazurile nevalidate în sistemul AOAM, procurarea pe viitor a serviciilor medicale etc.

Menţionăm că raportul privind executarea fondurilor AOAM pentru anul 2019 urmează a fi prezentat Guvernului spre aprobare.