Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

Plăţile în avans pentru iunie au fost transferate şi instituţiilor medicale private

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat luni, 15 iunie, instituţiilor medico-sanitare private contractate plăţile în avans pentru luna curentă. În acest scop au fost alocate aproape 26 milioane de lei.

Plăţile în avans sunt efectuate pentru a facilita acordarea continuă a asistenţei medicale populaţiei asigurate, în volumul şi de calitatea prevăzute de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Menţionăm că plăţile în avans pentru luna iunie instituţiilor medico-sanitare publice au fost transferate în perioada 5-12 iunie, în volum de peste 447 de milioane de lei.

Amintim că, potrivit contractelor încheiate cu instituţiile medico-sanitare şi Criteriilor de contractare a prestatorilor de asistenţă medicală, CNAM achită în două etape serviciile medicale oferite de prestatori.

Astfel, la începutul fiecărei luni sunt efectuate plăţile în avans în mărime 80% din suma planificată pentru luna respectivă, iar la finele fiecărui trimestru este transferat restul sumei, în limita prevederilor contractuale.