Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

Modificările în tarifele pentru unele servicii medicale acoperite din fondurile AOAM, publicate în Monitorul Oficial

Modificările aprobate recent de Guvern la anexa nr. 3 a Hotărârii cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare au fost publicate vineri, 26 iunie, în Monitorul Oficial.

Potrivit documentului, tarifele pentru hemodializă și hemodiafiltrare, prestate în condiții de ambulator, au fost diminuate ca rezultat al reexaminării costurilor în baza cheltuielilor real suportate în anul 2019 de prestatorii de servicii. Astfel, tariful unei ședințe de hemodializă a fost redus de la 2 395 de lei la 1 995, iar al celei de hemodiafiltrare – de la 2 645 de lei la 2 195 de lei.

Totodată, tariful pentru investigaţia citopatologică a frotiului cervico-vaginal, inclusiv în screeningul cervico-vaginal, a fost micșorat în jumătate, de la 125 de lei la 62 de lei, datorită implementării metodei automate de efectuare a investigației de laborator și utilizării utilajului performant la prestarea acestui serviciu.

Diminuarea tarifelor la serviciile respective va permite CNAM să contracteze un număr mai mare de investigații pentru persoanele asigurate.

În același timp, în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare au fost incluse tarife pentru unele servicii noi legate de diagnosticul infecției COVID-19.

Alte poziții noi incluse în document se referă la transplantul de membrană amniotică pe suprafața oculară și la transplantul de scleră, pentru ambele fiind stabilit tariful per caz tratat, care include în afară de costul operației de transplant și cheltuielile de spitalizare, cele paraclinice.

Serviciile medico-sanitare menționate mai sus sunt prestate de instituțiile medicale încadrate în sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) și finanțate din fondurile AOAM.