Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

Invitaţie la licitație

Compania Naţională de Asigurări în Medicină invită operatorii economici interesaţi să participe la procedura de achiziție prin licitație publică privind achiziţionarea lucrărilor de reparație a imobilelor CNAM pentru anul 2018.

Anunţul privind desfăşurarea procedurii de achiziţie a fost publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice nr. 41 din 25.05.2018.

Data limită de prezentare a ofertelor este 15 iunie 2018, ora 10.00, la sediul central al CNAM (Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46).

Detalii vedeți pe pagina web: www.cnam.md, rubrica Achiziţii publice.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este Galina Pruteanu, tel.: 0 22 78 02 95, e-mail: galina.pruteanu@cnam.gov.md.