Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

Invitaţie la procedura de achiziţie a serviciilor de emitere a tichetelor de masă şi a celor conexe

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunţă operatorii economici interesaţi să participe la procedura de achiziţionare a serviciilor de emitere a tichetelor de masă şi a celor conexe pentru anul 2018. Data limită de prezentare a ofertelor este 29 iunie 2018, ora 10:00. 

Totodată, CNAM invită agenții economici la o întrunire pentru clarificarea cerințelor din documentația standard. Şedinţa va avea loc pe 14 iunie, ora 10:00, la sediul CNAM, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46.

Detalii vedeți pe pagina web cnam.md, rubrica Achiziții publice.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este Galina Pruteanu, tel.: 0 22 78 02 95, e-mail: galina.pruteanu@cnam.gov.md.