Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

Termenul-limită de depunere a dosarelor pentru revizuirea listei de medicamente compensate a fost prelungit

Termenul-limită de prezentare a dosarelor pentru includerea unor noi medicamente în lista celor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală a fost extins până pe 31 iulie 2018, inclusiv.

Decizia de a prelungi cu o lună acest termen este prevăzută în Ordinul comun nr.833/255-A din 02.07.2018 al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și CNAM.

Pentru evaluarea preparatelor în vederea includerii acestora în lista de medicamente compensate, solicitanții (orice persoană fizică sau juridică) sunt invitați să depună dosarul care va include: cererea (descarcă modelul de cerere), scrisoare de însoțire, argumentări bazate pe studiile clinice, raportul farmaco-economic, inclusiv analiza impactului bugetar, materiale relevante din ghiduri/protocoale clinice internaţionale/naţionale.

Lista maladiilor prioritare pentru care urmează a fi depuse dosarele poate fi accesată aici.

Dosarele urmează a fi depuse la adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46 (Serviciul secretariat şi monitorizare) şi în format electronic la adresa de e-mail: dosar.compensat@cnam.gov.md.

Pentru detalii, contactaţi Secţia medicamente din cadrul Direcţiei contractare a CNAM, la numerele de telefon: 022 78 02 57, 022 78 02 58.