Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

Precizări referitoare la finanţarea spitalelor în baza sistemului DRG

Compania Naţională de Asigurări în Medicină vine cu precizări în legătură cu afirmaţiile apărute pe o reţea de socializare despre finanţarea unor spitale în baza sistemului DRG (sistem de clasificare în grupe de diagnostice).

Acest mecanism de plată este un instrument care serveşte drept fundament pentru distribuirea banilor în sistemul spitalicesc într-un mod echitabil între prestatori. Sistemul DRG este bazat pe complexitatea cazului şi permite clasificarea simultană a pacienţilor atât în funcţie de patologie, cât şi de costul îngrijirilor, ceea ce asigură posibilitatea de a asocia tipurile de pacienți cu cheltuielile spitalicești efectuate. Mecanismul respectiv are drept obiectiv asigurarea transparenţei, utilizarea eficientă a banilor în sănătate.

Prin intermediul DRG sunt analizate caracteristicile fiecărui pacient externat (vârstă, sex, durată de spitalizare, diagnostice principale şi secundare, proceduri, starea la externare şi greutatea la naştere (în cazul nou-născuţilor), iar în funcţie de acestea pacienţii sunt clasificaţi într-o categorie distinctă (o grupă de diagnostice). Sistemul DRG este orientat spre rezultatele activităţii unui spital, reflectate în cazurile tratate la nivel de instituţie, şi nu pe resursele şi procesul desfăşurat în cadrul spitalului.

Cazurile tratate, finanţate în baza sistemului DRG, sunt evaluate de CNAM ţinând cont de respectarea în procesul de acordare a asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare a prevederilor Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, Normelor metodologice de aplicare a Programului unic, protocoalelor clinice naţionale şi instituţionale etc.

De asemenea, menţionăm că CNAM şi-a delegat reprezentanţi în comisia recent creată de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale pentru a evalua calitatea asistenței medicale acordată copiilor în cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii nr. 1 și Spitalul Clinic Municipal nr. 1.