Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

Al doilea proiect finanţat în acest an din fondul de profilaxie al CNAM

Încă un proiect va fi finanţat din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM). Acesta a fost desemnat câştigător al celei de-a doua ediţii din anul curent a concursului de selectare a proiectelor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, desfăşurată în perioada 27 iunie – 11 iulie.

Este vorba despre proiectul „Campania de informare şi sensibilizare a populaţiei din Republica Moldova în prevenirea consumului de tutun şi alcool”, depus de Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică. Acesta are drept scop informarea şi sensibilizarea populaţiei privind riscurile pentru sănătate legate de consumul de tutun şi alcool şi sporirea responsabilizării pentru promovarea modului sănătos de viaţă.

Contractul de finanţare a proiectului respectiv din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie a fost semnat recent de CNAM şi Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică. Suma solicitată de la CNAM pentru acest proiect constituie circa 812 mii de lei, iar perioada de implementare este august – decembrie 2018.

Obiectivele generale ale proiectului includ: îmbunătăţirea cunoştinţelor grupurilor-ţintă privind riscurile pentru sănătate ale consumului de tutun şi alcool, mobilizarea şi implicarea activă a comunităţilor în acţiuni de comunicare, informare şi educare pentru prevenirea consumului de tutun şi alcool.

Printre activităţile proiectului se numără elaborarea suportului informativ-metodic pentru realizarea acţiunilor de instruire şi comunicare, editarea şi distribuirea materialelor informaţionale, pregătirea formatorilor la nivel naţional şi local, care ulterior vor instrui specialiştii din asistenţa medicală primară, asistenţa socială, pedagogi în domeniul comunicării eficiente cu beneficiarii în prevenirea consumului de tutun şi alcool. Mesajele şi materialele de comunicare în prevenirea fumatului şi consumului de alcool vor fi mediatizate şi distribuite, utilizând diverse căi de comunicare, vor fi desfăşurate ore informative pentru elevii claselor gimnaziale în instituţiile preuniversitare, precum şi acţiuni de mobilizare a comunităţii.

Activităţile vor avea loc în majoritatea teritoriilor administrative şi vor fi organizate de către specialiştii Centrelor de Sănătate Publică teritoriale. Totodată, specialiştii din asistenţa medicală primară vor informa gravidele şi femeile care alăptează privind riscul fumatului şi consumului de alcool, asistenţii sociali se vor ocupa de informarea şi supravegherea familiilor vulnerabile, iar pedagogii – de informarea elevilor şi a părinţilor.

Menţionăm că, în 2018, din fondul de profilaxie al CNAM mai sunt finanţate procurarea vaccinului antirabic, a imunoglobulinei antirabice şi a vaccinului contra hepatitei virale A, proiecte privind reducerea riscurilor de infectare cu HIV în rândul populaţiilor-cheie, campania de examinări profilactice pentru populaţia din zonele rurale.