Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

Instruiri în domeniul codificării clinice pentru medicii din spitale

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a demarat organizarea unor seminare de instruire în domeniul codificării clinice a diagnosticelor și procedurilor pentru lucrătorii medicali din asistenţa medicală spitalicească. Scopul acestora constă în perfecţionarea continuă a prestatorilor de servicii medicale spitaliceşti, îmbunătăţirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind codificarea clinică a maladiilor şi intervenţiilor în cadrul sistemului DRG, CASE-MIX (mecanism de plată bazat pe complexitatea cazurilor) , respectarea standardelor de codificare.

Primul seminar de instruire a fost organizat marţi, 9 octombrie, la Bălţi. La întrunire au fost prezenţi peste 50 de lucrători medicali din asistenţa medicală spitalicească din teritoriul arondat Agenţiei teritoriale Nord a CNAM.

Şefa Direcţiei evaluare şi monitorizare din cadrul CNAM, Ala Ulianovschi, a menţionat că una din cauzele nevalidării serviciilor medicale spitaliceşti este codificarea incorectă a diagnosticelor şi procedurilor, iar instruirile respective îi vor ajuta pe medici să evite pe viitor eventualele erori în codificarea clinică. 

Reprezentanţii CNAM au prezentat informaţii ample privind standardele, regulamentele, clasificatorul codificării clinice. Totodată, participanţii au fost familiarizaţi cu ultimele modificări în actele legislative şi normative ce se referă la respectarea standardelor şi regulilor codificării clinice. 

În cadrului cursului de instruire au fost discutate cele mai frecvente erori întâlnite în codificarea clinică, fiind prezentate şi rezultatele auditului codificării pentru anul 2017. 

Până la sfârşitul lunii octombrie, întruniri similare vor fi organizate pentru toți prestatorii de servicii medicale spitaliceşti din țară.