Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

Acumulări mai mari în fondurile AOAM în 2018

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a acumulat, în anul 2018, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) venituri de peste 6 miliarde 877 milioane de lei, la nivel de 102,1% faţă de suma planificată. Acumulările respective au fost în creştere cu 620,8 milioane de lei sau cu 9,9% mai mult faţă de 2017.
Principala sursă de venituri a fost reprezentată de contribuţiile procentuale din salariu şi din alte recompense, în volum de circa 4 miliarde 7 milioane de lei, după care urmează transferurile din bugetul de stat, cu 2 miliarde 728 milioane de lei, şi primele de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă cu peste 110 milioane.
Totodată, CNAM şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de instituţiile medico-sanitare şi farmaceutice contractate anul trecut. Cheltuielile totale ale fondurilor AOAM în anul 2018 au constituit 6 miliarde 714  milioane 100 mii de lei, în creștere cu 453, 3 milioane sau cu 7,2% mai mult față de anul 2017.  
Transferurile efectuate din fondul de bază pentru serviciile prestate de  instituțiile medicale contractate au constituit aproximativ 6 miliarde 586 milioane de lei, cu aproape 424 de milioane sau cu 6,9% mai mult faţă de 2017.
 
 
 
Sursa de venituri
Anul 2018
Planificat
Executat
Raportul executat faţă de planificat
mln lei
mln lei
%
Prime AOAM în formă de contribuţie procentuală din salariu şi din alte recompense
3 888,0
    4 007,2
  103,1
Prime AOAM în sumă fixă
       103,3   
    110,3  
   106,8
Transferuri din bugetul de stat
 2 728,0
2 728,0
            100,0
Alte venituri
      14,0
    31,9
   de 2,3 ori
Total venituri
 6 733,3
 6 877,4
             102,1