Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

Modalitatea de prescriere a medicamentelor gratuite, dezbătută în cadrul unui seminar de instruire

Peste 300 de medici de familie şi specialişti de profil au participat vineri, 8 februarie, la un seminar de instruire, organizat de Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) cu scopul de a aduce la cunoştinţa prestatorilor de servicii medicale recentele modificări în lista de medicamente compensate şi detalii referitoare la prescrierea preparatelor gratuite, acoperite din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Directorul general al CNAM, Tamara Andruşca, a menţionat în cadrul întrunirii că medicii de familie şi specialiştii de profil constituie veriga principală în aplicarea cu succes a noului mecanism de compensare a medicamentelor. „Pentru a asigura o bună implementare a acestui mecanism, am decis să discutăm în cadrul unor asemenea seminare despre fiecare pas pe care urmează să-l facă medicul, să înlăturăm dificultăţile care apar în procesul de prescriere a preparatelor gratuite. CNAM urmează să se implice şi în dezvoltarea sistemului informaţional automatizat de asistenţă medicală primară. Ca urmare, va fi digitalizată reţeta şi, respectiv, simplificat lucrul medicilor”, a subliniat Tamara Andruşca.

La rândul său, Tatiana Zatîc, şefa Direcţiei politici în cadrul asistenţei medicale primare, urgente şi comunitare a Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, a chemat medicii cu drept de prescriere a medicamentelor compensate să facă acest lucru. „Ne dorim să îmbunătăţim indicatorii de sănătate şi numai prin servicii medicale de calitate şi implicarea tuturor părţilor vom reuşi să atingem acest scop. Îndemnăm medicii de profil – neurologi, endocrinologi, pediatri, psihiatri - să prescrie medicamente compensate”, a declarat Tatiana Zatîc.

Reprezentanţii CNAM au prezentat în cadrul întrunirii paşii de prescriere a medicamentelor compensate, modificările în actele legislative şi normative cu privire la aceste preparate, specificând că o atenţie deosebită trebuie acordată completării corecte a reţetei pentru medicamentele respective.

Participanţilor la seminar le-a fost prezentat şi un ghid video despre paşii ce urmează a fi respectaţi de cetăţeni pentru a beneficia de medicamente oferite în mod gratuit din lista celor compensate.

Totodată, medicii de familie şi specialiştii de profil au solicitat informaţii suplimentare legate de modalitatea de prescriere a medicamentelor compensate pentru anumite maladii, extinderea numărului de preparate în tratamentul episodic, asigurarea cu tehnica necesară pentru ţinerea evidenţei pacienţilor în format electronic, tarifele per capita în cadrul asistenţei medicale primare etc.

Menţionăm că acest seminar este al doilea din şirul de întruniri organizate de CNAM pentru a instrui partenerii sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală cum să prescrie şi să elibereze medicamente gratuite din lista celor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală.