Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

Uzbekistanul, interesat să preia experienţa Moldovei privind sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

Experienţa Moldovei în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală a devenit atractivă pentru reprezentanţii sistemului de sănătate din Uzbekistan. O misiune formată din 15 delegaţi din cadrul ministerelor Sănătăţii, Finanţelor, medici-şefi ai mai multor regiuni din această ţară se află pe parcursul săptămânii curente într-o vizită de studiu la Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM), pentru a studia experienţa Republicii Moldova în domeniu.

În cadrul întrunirii de luni, 11 ianuarie, Denis Valac, vicedirector general al CNAM, le-a prezentat oaspeţilor informaţii detaliate despre structura sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM). Ei au fost familiarizaţi cu particularităţile sistemului, principalele realizări obţinute în ultimii cinci ani în domeniu.

Totodată, Denis Valac s-a referit şi la priorităţile sistemului AOAM, cum ar fi: îmbunătăţirea nivelului de deservire a beneficiarilor, planificarea strategică şi asigurarea echilibrului financiar între veniturile şi cheltuielile fondurilor AOAM, utilizarea metodelor de finanţare eficiente economic, care să influenţeze calitatea serviciilor medicale, ridicarea nivelului de cunoştinţe ale cetăţenilor despre drepturile şi obligaţiile din sistem etc.

La rândul său, Sevil Abdurakhimova, şefa delegaţiei din Uzbekistan, susţine că, în decembrie 2018, autorităţile uzbece au aprobat un nou concept de perfecţionare a sistemului de sănătate, axat pe introducerea unor noi forme de finanţare a domeniului cu trecerea pe viitor la asigurarea medicală obligatorie. „Avem speranţa că odată cu implementarea sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală vor fi acumulate mijloace financiare suficiente pentru sectorul sănătăţii. Republica Moldova este una din fostele ţări sovietice care a reuşit să facă paşi importanţi în domeniu şi să finanţeze continuu acest sector. Am venit să studiem pe viu experienţa Moldovei, să evităm dificultăţile pe care le-a întâmpinat CNAM”, a subliniat Sevil Abdurakhimova.

Membrii delegaţiei s-au arătat interesaţi de un şir de aspecte ce țin de contractarea instituţiilor medicale, transferurile din bugetul de stat pentru persoanele asigurate de Guvern, finanţarea acordată la diferite niveluri de asistenţă medicală.

Discuţii detaliate sunt planificate cu mai mulţi şefi de direcţii ale CNAM despre cadrul de reglementare a sistemului DRG (mecanism de plată pentru serviciile spitalicești, bazat pe complexitatea cazurilor), aplicat în Republica Moldova, regulile de codificare şi componenta privind tehnologiile informaţionale în sistemul respectiv, auditul codificării, calcularea costurilor serviciilor spitalicești etc.

Delegaţia din Uzbekistan se află la Chişinău, în zilele de 11-15 ianuarie, perioadă în care sunt planificate întâlniri cu reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, precum şi vizite la câteva instituţii medicale.