Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

AT Centru a CNAM a făcut bilanţul activităţii pentru 2018

Prezentarea în format electronic a listelor de evidenţă a persoanelor asigurate şi a informaţiei pentru activarea statutului de asigurat a dus la eliminarea, în anul 2018, a cozilor de la ghişeele Agenţiei teritoriale Centru a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM). Despre aceasta s-a menţionat vineri, 31 mai, în cadrul şedinţei de totalizare a activităţii din anul trecut a acestei structuri, care deserveşte municipiul Chişinău şi raioanele Străşeni, Orhei, Ialoveni, Criuleni, Rezina, Şoldăneşti, Dubăsari, Râbniţa, Camenca şi Grigoriopol. La întrunire au fost prezenţi vicedirectorii generali ai CNAM, precum şi angajaţii AT Centru.

„Numărul formularelor electronice procesate aproape că s-a dublat în 2018 faţă de anul precedent şi a depăşit cifra de 92 de mii. Trecerea de la recepţionarea informaţiei pe suport de hârtie la cea în format electronic a soluţionat problema cozilor formate la ghişeu”, a specificat Maia Radilov, şefa Secţiei relaţii cu beneficiarii din cadrul AT Centru a CNAM.

Potrivit Maiei Radilov, anul trecut, echipa agenţiei a desfăşurat o activitate intensă în ceea ce priveşte atragerea persoanelor în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, monitorizarea calităţii asistenţei medicale prestate de instituţiile contractate, informarea populaţiei despre avantajele asigurării medicale etc.

În cadrul şedinţei s-a menţionat că, urmare a informării populaţiei despre drepturile şi obligaţiile în sistemul de asigurare medicală obligatorie, numărul persoanelor care au achitat cu reduceri prima în sumă fixă, în primele trei luni ale anului 2018, a crescut cu aproximativ 2400 şi a atins cifra de 11 552. În acelaşi timp, s-a înregistrat o uşoară scădere (-0,4%) a volumului de acumulări din primele în sumă fixă, acestea fiind în 2018 de peste 32 milioane 595 mii de lei. Micşorarea acumulărilor se explică prin creşterea numărului deţinătorilor de teren agricol care au achitat prima de asigurare cu o reducere de 75%.

În raza de activitate a AT Centru a CNAM au fost contractate, anul trecut, 208 de instituţii medicale şi farmaceutice. Suma contractată cu instituţiile medicale a fost în creştere, dintre care aproape jumătate a fost direcţionată pentru serviciile prestate în cadrul asistenţei medicale spitaliceşti, după care urmează asistenţa medicală primară, cea specializată de ambulatoriu, serviciile de înaltă performanţă şi îngrijirile la domiciliu.

La şedinţă au fost puse în discuţie şi un şir de dificultăţi întâmpinate în activitatea de zi cu zi de angajaţii agenţiei, cum ar fi obţinerea datelor cu privire la cetăţenii străini cu permis de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, modalitatea de recepţionare a informaţiei despre mamele cu patru şi mai mulţi copii, persoanele care îngrijesc la domiciliu o persoană cu vârsta de peste 18 ani cu dizabilitate severă, procesarea manuală a unor date etc.

Denis Valac, vicedirectorul general al CNAM, le-a mulţumit angajaţilor AT Centru pentru activitate, îndemnându-i să fie mai productivi, pentru a obţine rezultatele dorite în beneficiul cetăţeanului. „Unul din cele mai importante obiective constă în digitalizarea acelor date şi procese care până în prezent erau realizate manual. Acest lucru este necesar pentru a asigura transparenţa datelor, a le actualiza mai uşor, a simplifica fluxul de informaţii şi, nu în ultimul rând, a facilita munca în domeniu”, a subliniat Denis Valac.

Şedinţa AT Centru a CNAM este penultima din şirul întrunirilor de bilanţ pentru 2018, organizate în perioada lunilor mai-iunie în cadrul celor cinci agenţii teritoriale ale companiei.