Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

Activităţile realizate în 2018 au fost raportate şi de AT Vest a CNAM

Agenţia Teritorială Vest a CNAM a prezentat marţi, 4 iunie, raportul de activitate pentru anul 2018. Agenţia deserveşte municipiile Ungheni şi Hânceşti, raioanele Făleşti, Sângerei, Teleneşti, Călăraşi, Nisporeni.

În cadrul şedinţei, directorul AT Vest, Oleg Belbas, a menţionat că veniturile acumulate în 2018 de către agenţie în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală s-au majorat cu peste 11 milioane comparativ cu anul precedent şi au constituit în jur de 245 milioane 858 mii de lei. De asemenea, a crescut cu circa 1,5% şi numărul persoanelor asigurate din teritoriul arondat agenţiei.

Directorul AT Vest a spus că pentru a atrage persoanele în sistemul de asigurare medicală obligatorie, pe parcursul anului trecut angajaţii agenţiei au continuat să desfăşoare întruniri informative cu populaţia, agenţii economici şi personalul medical, au expediat peste 1800 de preavize persoanelor identificate ca fiind neasigurate. “În acelaşi timp, există mai multe impedimente în realizarea obiectivului de creştere a numărului de persoane fizice încadrate în sistem, care au obligaţia de a se asigura în mod individual. Nu avem acces la datele altor instituţii pentru a identifica persoanele obligate să se asigure în mod individual şi este o neconcordanţă dintre adresa poştală deţinută de agenţie a mai multor persoane care necesită preavizare şi adresa reală a acestora”, a specificat Oleg Belbas.

În raza de activitate a AT Vest au fost contractate anul trecut 101 de instituţii medicale publice şi farmaceutice. Suma contractată cu instituţiile medicale a fost în creştere şi a constituit peste 490 milioane de lei.

Pe parcursul anului de referinţă, în teritoriul gestionat de AT Vest au fost eliberate aproape 904 mii de reţete pentru medicamente compensate în valoare totală de peste 83 mln lei, cu 34 mii de reţete mai puţin comparativ cu 2017. Aceasta se explică prin gradul redus de acoperire cu medici.

Directorul AT Vest a prezentat şi informaţia privind opt proiecte de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale din teritoriul arondat agenţiei, pentru care au fost alocate anul trecut suma de 5 milioane 826 mii de lei.

“Aţi realizat un lucru intens şi aveţi rezultate bune, ceea ce vă doresc să aveţi şi în perioada următoare. Totodată, vă îndemn să evaluaţi posibilităţile şi mecanismul privind atragerea în sistem a celor care încă nu sunt asiguraţi”, a remarcat vicedirectorul general al CNAM Iurie Osoianu.

Şedinţa de raportare a AT Vest a CNAM a încheiat şirul întrunirilor de bilanţ pentru anul 2018, organizate în perioada 21 mai–4 iunie de cele cinci agenţii teritoriale ale companiei. Principalele obiective trasate de acestea pentru anul curent se axează pe intensificarea procesului de atragere a persoanelor neasigurate în sistemul AOAM, îmbunătăţirea procesului de monitorizare a îndeplinirii condiţiilor contractuale de către instituţiile contractate, evaluarea condiţiilor de prestare a serviciilor medicale cu scopul de a asigura accesul cetăţenilor la servicii medicale de calitate.