Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

CNAM, în discuţie cu prestatorii de servicii medicale spitaliceşti din nordul ţării

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a organizat marţi, 8 octombrie, o întrunire cu managerii instituţiilor medico-sanitare spitaliceşti din zona de nord a ţării, în contextul lansării săptămâna curentă a procesului de contractare a prestatorilor de servicii medicale pentru anul 2020. La şedinţă au participat peste 30 de reprezentanţi a 11 spitale din nordul republicii.

Directorul general al CNAM, Andrei Matei, a menţionat în debutul întrunirii că abordarea CNAM are la bază procurarea strategică a serviciilor medicale. „Este vorba, în primul rând, despre monitorizarea şi analiza necesităţilor populaţiei în servicii medicale, acoperirea acestor necesităţi prin contractarea prestatorilor care acordă servicii medicale sigure şi de calitate. Totodată, CNAM încurajează prestatorii să analizeze volumul şi tipul de servicii prestate până acum şi să le planifice pe cele pentru anul viitor, informaţie cu care să vină la negociere cu CNAM pentru încheierea contractelor pentru 2020”, a specificat Andrei Matei.

Participanţii la şedinţă au fost îndemnaţi să se pronunţe cu referire la provocările pe care le au în prezent în acordarea asistenţei medicale spitaliceşti. Subiectele puse în discuţie au vizat tarifele existente pentru cazul tratat, raportul dintre cazurile acute şi cele cronice prestate de spitale, dinamica spitalizărilor, indicele de complexitate pentru serviciile prestate în cadrul maternităţilor. De asemenea, a avut loc un schimb de păreri cu referire la perioada de transfer al mijloacelor financiare pentru serviciile prestate, îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a instituţiilor, îmbunătăţirea accesului la serviciile prestate în cadrul asistenţei medicale specializate de ambulatoriu, monitorizarea şi reducerea rândurilor de aşteptare pentru intervenţiile prestate în cadrul programelor speciale şi a duratei de aşteptare în ambulatoriu la medicii specialişti.

Un subiect aparte l-a constituit acordarea serviciilor medicale în cadrul departamentelor de medicină urgentă, volumul şi modalitatea de finanţare a cazurilor de urgenţă, dotarea acestor departamente cu aparataj necesar, precum şi asigurarea cu specialişti calificaţi.
La şedinţă au fost abordate şi posibilităţile de acordare la nivel teritorial a serviciilor de reabilitare medicală, în condiţiile în care în ultimii ani se atestă o creştere a numărului de solicitări de astfel de servicii din partea pacienţilor cu dereglări funcţionale ale sistemelor musculo-scheletic, nervos, cardiovascular, respirator etc.

Managerii spitalelor raionale din nordul ţării au salutat iniţiativa CNAM de a discuta direct despre problemele cu care se confruntă prestatorii de asistenţă medicală spitalicească. Participanţii la întrunire au menţionat că susţin viziunea CNAM în ceea ce priveşte procurarea strategică a serviciilor medicale şi urmează ca în procesul de negocieri să prezinte volumul necesar de servicii pentru contractare pe anul viitor.

În cadrul şedinţei s-a menţionat că ar fi binevenită organizarea în mod trimestrial a unor asemenea discuţii în teritoriu, pentru a aborda aspecte de ordin strategic şi a identifica soluţiile adecvate pentru fortificarea în comun a sistemului de prestare a serviciilor medicale.