Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

Proiectul Legii fondurilor AOAM pentru 2020, examinat de Consiliul de administraţie al CNAM

Consiliul de administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină a examinat marţi, 26 noiembrie, proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM) pentru anul 2020. Documentul prevede atât venituri, cât şi cheltuieli în valoare de peste 8 mlrd 383 mln lei. În comparaţie cu suma aprobată pentru 2019, este prognozată majorarea veniturilor cu 14,4% şi a cheltuielilor cu 11,4%.

Conform proiectului, prima de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă, precum şi cea în formă procentuală din salariu şi din alte recompense vor rămâne neschimbate. Astfel, prima în sumă fixă va constitui 4 056 de lei, iar la achitarea acesteia în primele trei luni ale anului vor fi aplicate reducerile de 50%, 60% şi 75%. Prima în formă procentuală din salariu va fi păstrată la nivel de 9%, care vor fi achitate de către angajatori şi angajaţi în cote egale a câte 4,5%.

Cea mai mare parte a fondurilor AOAM, în jur de 8 miliarde 226 de milioane de lei, urmează a fi acumulată în fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente. Această cifră este cu aproape 900 de milioane sau cu 12% mai mare comparativ cu cea aprobată pentru 2019. Creşterea respectivă urmează să acopere cheltuielile necesare realizării Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Conform prevederilor Programului de activitate din noiembrie 2019 a Guvernului, este prevăzută majorarea cu 10% a cheltuielilor destinate creşterilor salariale, începând cu 1 aprilie 2020, pentru tot personalul angajat în instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

O creştere substanţială, cu peste 431 de milioane de lei sau cu 11,5% faţă de suma aprobată pentru anul curent, este planificată la nivelul asistenţei medicale spitaliceşti. Acest fapt va permite acoperirea financiară a mai multor cazuri tratate în cadrul programelor speciale (operaţii de cataractă, protezări ale articulaţiilor mari, intervenţii pe cord etc.). Totodată, este prevăzută finanţarea unor noi programe speciale, şi anume neuroradiologia intervențională, implantul cohlear la copii, tratamentul de tromboliză în bolile cerebrovasculare acute. De asemenea, vor fi acoperite majorările aprobate la plata suplimentului pentru munca de noapte.

Pentru asistenţa medicală primară este planificată o creştere cu aproape 146 de milioane de lei sau cu 7% faţă de bugetul aprobat pe 2019. Majorarea respectivă va asigura acoperirea inclusiv a unui număr mai mare de medicamente compensate. Cheltuielile destinate medicamentelor compensate au fost prevăzute în sumă de aproape 655 de milioane de lei sau cu 59 milioane (cca 10%) mai mult faţă de suma aprobată pentru anul curent.

La nivelul asistenţei medicale specializate de ambulatoriu sunt prevăzute mijloace financiare în creştere cu peste 216 milioane de lei sau cu 38,5%. Din aceşti bani urmează a fi finanţate mai multe dispozitive medicale de monitorizare a glicemiei la copii, medicamente şi consumabile achitate suplimentar, servicii de intervenţie timpurie copiilor de la naştere până la 3 ani cu nevoi speciale/tulburări de dezvoltare şi risc sporit, tratamentul de reabilitare a copiilor cu dizabilităţi neuro-locomotorii, servicii de reabilitare oftalmologică a persoanelor cu vedere slabă etc.

Pentru anul viitor, în fondul măsurilor de profilaxie au fost planificate 40 de milioane de lei, iar în cel de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale – 20 de milioane.

Membrii Consiliului de administraţie al CNAM au abordat la şedinţă şi aspecte legate de finanţarea îngrijirilor paliative, modalitatea de raportare a cheltuielilor pentru asistenţa medicală primară versus medicamente compensate, acoperirea financiară a majorărilor salariale pentru personalul medical, reducerea rândurilor de aşteptare în cazul programelor speciale etc.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, Denis Valac, vicedirector general al CNAM, a salutat prezenţa unor noi membri ai Consiliului de administraţie al companiei, şi anume Galina Balmoş, consilier prezidenţial în domeniul dezvoltării sociale, şi Nelea Rusu, secretar de Stat la Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2020 poate fi accesat aici.