Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

CNAM îşi manifestă solidaritatea cu alte organizaţii în prevenirea HIV/SIDA

Pe 1 decembrie este marcată Ziua Mondială de Combatere a HIV/SIDA, care în anul curent are genericul „Comunităţile fac diferenţa”. Evenimentul din acest an vine să sublinieze rolul comunităţilor angajate în lupta cu HIV/SIDA la nivel local, naţional şi internaţional.

Comunităţile includ reţele de persoane care trăiesc cu sau sunt afectate de HIV, femei şi tineri, consilieri, lucrători din domeniul sănătăţii comunitare, furnizori de servicii la domiciliu, organizaţii comunitare şi activişti ai comunităţii etc.

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM), alături de organizaţii internaţionale, precum Fondul Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, investeşte în prevenirea HIV în ţara noastră. CNAM este prima instituţie la nivel naţional care şi-a asumat să finanţeze activităţi de prevenire a acestei infecţii, desfăşurate de diferite comunităţi, iar Republica Moldova este singura ţară din regiune care a preluat finanţarea acestor acţiuni din surse interne.

Astfel, începând cu anul 2017, din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM au fost finanţate cinci proiecte privind reducerea riscurilor de infectare cu HIV în rândul populaţiilor-cheie, în valoare totală de circa 2 milioane 800 de mii de lei.

De asemenea, din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală sunt finanţate Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor , iar una din principalele direcţii de activitate ale acestora este şi prevenirea HIV în rândul tinerilor.

Totodată, CNAM alocă mijloace financiare pentru servicii de prevenire, control şi tratament al persoanelor infectate cu HIV şi SIDA la nivelul asistenţei medicale primare, asistenţei medicale specializate de ambulatoriu şi celei spitaliceşti. Deoarece această infecţie face parte din lista maladiilor social condiţionate, de serviciile în cadrul asistenţei medicale sus-menţionate beneficiază toate persoanele, indiferent de statut: asigurat sau neasigurat.

Mobilizarea tuturor actorilor în lupta cu HIV/SIDA rămâne la fel de importantă astăzi, pentru a asigura stabilitatea furnizării serviciilor şi a activităţilor de informare cu privire la această infecţie.