Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

OMF Chirianca, renovat din mijloacele FAOAM

Locuitorii satului Chirianca, raionul Străşeni, au acces la servicii medicale de calitate, prestate în condiţii moderne, după renovarea oficiului medicilor de familie din localitate.

În acest scop, Compania Naţională de Asigurări în Medicină a alocat în jur de 900 de mii de lei din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale.

Pentru a primi finanţare, Centrul de Sănătate Zubreşti, din a căruia componenţă face parte OMF Chirianca, a participat, în anul 2019, la concursul de proiecte investiţionale finanţate din fondul sus-menţionat, fiind desemnat drept unul dintre câştigătorii concursului.

În cadrul proiectului au fost efectuate mai multe lucrări, şi anume: reparaţia capitală a acoperişului, renovarea încăperilor, instalarea reţelelor electrice, a ferestrelor şi uşilor, montarea pardoselii etc.

La OMF Chirianca activează un medic de familie din cadrul CS Zubrești şi două asistente medicale, care deservesc un număr de 1100 de locuitori ai satului Chirianca.