Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 


Aparatul central
Adresa poștală:
MD 2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 46
e-mail: secretariat@cnam.gov.md

    Centrul de apel Info CNAM - 0 800 99999
(apel gratuit din orice rețea națională de telefonie) 

 

Prenume, Nume Funcția Nr. telefon

Ion DODON

director general

022 780-310

Doina-Maria ROTARU

director general adjunct

022 780-260

Mariana GULIAN

şef Direcţie juridică

022 780-307

Gabriela TOFAN

şef Direcţie strategie și guvernanță instituțională

022 780-244

Andrei ROTARAȘ

şef Direcţie relații cu beneficiarii

022 780-235

Angela COJOCARU

şef interimar Direcţie asigurări în sănătate

022 780-232

Ghenadie DAMAȘCAN

şef Direcţie contractarea prestatorilor de servicii medicale

022 780-250

Gabriela JELEZNÎI

şef Direcţie medicamente

022 780-196

Nina ONOFREI

şef Direcţie economie

022 780-308

Sergiu NEGRITU

şef Direcţie contabilitate

022 780-270

Diana SEVERIN

şef adjunct Direcţie evaluare şi monitorizare

022 780-199

Sergiu UNGUREANU

șef interimar Direcție tehnologii informaţionale

022 780-285

Maria LIFCIU

şef Secție colaborare internaţională

022 780-223

Igor PALII

șef Secție administrare, achiziții și logistică

022 780-266

Corina IGNAT

şef Serviciu resurse umane

022 780-243

Vladimir GONȚA

șef Serviciu securitate internă și integritate

022 780-263

Sergiu CÎRLIC

şef Serviciu audit intern

022 780-242

Silvia MUNTEANU

şef Serviciu comunicare cu mass-media

022 780-227

 
 Orele de primire

 

Loading ...