Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
sendMailTest

Stimați beneficiari, aveţi posibilitatea de a depune petiţia în adresa Companiei Naționale de Asigurări în Medicină prin intermediul ÎS „Poşta Moldovei” la adresa: MD 2005, mun.Chişinău, bd. Grigore Vieru 12, precum şi prin intermediul poştei electronice petitii@cnam.md, sau de a depune petiţia scrisă în cutia poştală, care se află la intrarea în sediul CNAM.

Petiția on-line constituie o modalitate suplimentară de a asigura dreptul de adresare a beneficiarilor la CNAM și contribuie la sporirea accesului beneficiarului la servicii calitative, la informații privind drepturile, avantajele și obligațiile în sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală. Specialiștii în relații cu beneficiarii vă vor oferi cele mai competente răspunsuri.

Petiția DVS., care este transmisă în mod electronic, se examinează în conformitate cu prevederile Legii cu privire la petiţionare Nr. 190 din 19.07.1994, cu modificările şi completările ulterioare, Legii privind accesul la informaţie Nr. 982-XIV din 11 mai 2000, alte legi şi acte legislative şi normative în vigoare.

Petiţiile în formă electronică vor conţine în mod obligatoriu informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului.

La prezentarea şi examinarea petițiilor electronice este garantată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei furnizate.

Volumul textului nu trebuie să depăşească 2000 de simboluri.

Petiţiile se examinează în termen de 30 de zile, iar cele care nu necesită o studiere şi examinare suplimentară în termen de 15 zile de la data înregistrării.

Dacă petiţia nu ţine de competenţa CNAM, atunci în termen de 3 zile CNAM o va transmite organului abilitat pentru examinare, fapt despre care veți fi informat.

Specialistul CNAM care va examina petiția are dreptul să verifice autenticitate faptele expuse şi să solicite informaţie suplimentară.

După examinarea petiţiei în termenii prevăzuţi de legislaţia în vigoare, DVS. veți primi un răspuns în formă electronică la adresa electronică indicată în mesaj.

Dacă nu dispuneţi de o adresă electronică, vă recomandăm să depuneţi petiţia, prezentîndu-vă la CNAM sau reprezentanțele teritoriale, în mod personal, sau să expediaţi petiția prin poştă.

Nume, prenume:
Telefon:
Adresa:
E-mail:
Mesaj:
 
Verificare:
Fișier atașat:
 

Mesajele transmise în mod electronic, expediate în adresa CNAM, nu se examinează dacă nu conţin informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului.