Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
CURRICULUM VITAE
Nume, prenume: Diana Grosu-Axenti
Data şi locul naşterii:  4 octombrie 1975, or. Făleşti
Experienţa profesională:
2013 - prezent – Compania Naţională de Asigurări în Medicină, vicedirector general
2011 - 2013 – Membru al Comisiei naţionale de certificare a auditorilor publici interni
2011 - prezent – Membru al Consiliului de control financiar public intern pe lăngă Ministerul Finanţelor
2010 - 2013 – Inspecţia financiară, director general
2009 - 2010 – Consultant, Banca Mondilă, programul PEM PAL, comunitatea practică de audit intern
2009 - 2010 – Compania Naţională de Asigurări în Medicină, şef direcţie evaluare şi control
2006 - 2009 – Inspecţia financiară, vicedirector general
2006 - 2013 – membru, vice preşedinte, preşedinte al Comitetului executiv al comunităţii practice de audit intern din Europa de Est şi Asia Centrală,  programul PEM PAL, susţinut de Banca Mondială
2006 - 2009 – Coordonator naţional a componentei Control intern şi audit intern, proiectul Managementul finanţelor publice, Ministerul Finanţelor
2002 - 2006 – Inspecţia financiară, control revizor, controlor – revizor superior, controlor revizor principal.
Studii:
Licenţiată în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2014.
Licenţiată în relaţii economice internaţionale,   ASEM, 1997.
Menţiuni:
2010 – Diploma gr. II a Guvernului Republicii Moldova
2011 – Medalia “ Meritul civic”
Limbi vorbite:  română, rusă, engleză, franceză
Starea civilă: căsătorită,  2 copii.

 

Loading ...