Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Dosar medicamente compensate
Procedura de elaborare şi modificare a Listei medicamentelor compensate din fondurile AOAM

Procedura de elaborare şi modificare a Listei medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare Listă), criteriile de includere şi excludere din Listă, modul de organizare a activităţii Consiliului şi Secretariatului pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM), principiile de compensare a medicamentelor din fondurile AOAM  sunt reglementate prin Regulamentul privind mecanismul de includere a  medicamentelor pentru compensare din fondurile AOAM (în continuare – Regulament), aprobat prin Ordinul 600/320 din 24.07.2015 al Ministerului Sănătăţii şi CNAM. Pentru detalii accesaţi link-ul.

Scurtă descriere a procedurii: compensarea din fondurile AOAM se efectuează pentru medicamentele ce sunt utilizate în tratamentul în condiţii de ambulator pentru maladiile prioritare stabilite de Ministerul Sănătăţii în principalele documente de politici şi care au dovada unui impact pozitiv asupra nivelului morbidităţii cu maladii cronice, mortalităţii şi invalidităţii primare.
Responsabil de luarea deciziei de includere a unui medicament în lista medicamentelor compensate din fondurile AOAM este prin vot majoritar Consiliul pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, instituit prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
Consiliul este asistat în activitatea sa de către Secretariatul pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare: Secretariat).
Pentru includerea unui medicament în lista celor  compensate din fondurile AOAM se depune cererea de către producător sau reprezentantul oficial al acestuia, sau întreprinderea care importă şi/sau distribuie medicamentele (în continuare – operatorul economic), de model aprobat, conform anexei nr.1 la Regulament. Model cerere
Cererea poate fi depusă la Secretariatul pentru medicamente compensate din fondurile AOAM, la adresa: mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, 12 (cancelaria) şi în format electronic la adresa de e-mail: dosar.compensat@cnam.gov.md.
Cererea urmează a fi însoţită de argumentări bazate pe studiile clinice, raportul farmaco-economic, inclusiv analiza impactului bugetar, materiale relevante din ghiduri/protocoale clinice internaţionale/naţionale.
Sunt acceptate pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală  medicamentele sigure, calitative şi cost-eficiente, ce corespund principiilor stipulate în regulament (principiul valorii umane, principiul necesităţii şi solidarităţii, principiul cost-eficienţei şi cel al  transparenţei), şi  următoarelor cerinţe ( cerinţele pentru acceptare).
 

Ghid pentru efectuarea analizei impactului bugetar pentru includerea noilor medicamente în lista de medicamente compensate în Republica Moldova;

 

 Lista medicamentelor depuse spre examinare ( descărcare).

Loading ...