Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Control de stat
Potrivit Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, se consideră control orice formă de verificare, revizie, audit, evaluare şi/sau analiză exercitată de către un organ de control, cu scopul de a constata respectarea legislației şi de a verifica unele fapte relevante pentru domeniul de control al organului respectiv.
Unitatea de control din cadrul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină este Direcţia generală calitate, evaluare şi control, care verifică modul în care prestatorii de servicii medicale şi farmaceutice, încadraţi în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM), respectă contractele încheiate cu CNAM în ceea ce priveşte  acordarea asistenţei medicale.
Volumul, termenele, calitatea şi costul asistenţei medicale prestate persoanelor asigurate, precum şi gestionarea mijloacelor financiare provenite din fondurile AOAM trebuie să corespundă prevederilor contractuale.

Acţiunile de control au următoarele obiective:

  • asigurarea utilizării mijloacelor financiare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală conform principiului economie, eficiență și eficacitate;
  • prevenirea practicilor de gestionare neregulamentară și de utilizare a mijloacelor FAOAM în alte scopuri decât cele prevăzute în contractul bilateral încheiat între CNAM și prestatorul de asistență medicală;
  • îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prestate şi a accesului la serviciile de sănătate.
CNAM îşi exercită obligațiile de control în conformitate cu Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, statutul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină şi contractul  de acordare a asistenței medicale în cadrul AOAM.
 
Loading ...