Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Reduceri de 50 % la achitarea primei de asigurare medicală obligatorie

Fondatorii de întreprinderi individuale, arendaşii, arendatorii, deţinători de patentă care nu sunt angajaţi, alte persoane neangajate şi neasigurate de stat, cetățenii străini cu drept de ședere provizorie în Republica Moldova beneficiază până pe 31 martie de reduceri de 50% la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Aceștia pot achita prima de asigurare prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice Mpay. În serviciul respectiv există mai multe posibilități de achitare, și anume: cu card bancar, prin internet banking, la terminalele de plată și la ghișeele băncilor comerciale și ale oficiilor poștale. La ghișeele băncilor comerciale și ale oficiilor poştale ei prezintă doar actul de identitate.  

Doritorii de a achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală cu cardul bancar sau de pe dispozitiv conectat la internet urmează să acceseze serviciul Mpay, să introducă IDNP-ul, codul de verificare, după care să urmeze pașii necesari, în funcție de modalitatea de achitare.

Menționăm că și cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare pot achita prima de asigurare prin Mpay.

În cazul plății prin serviciul Mpay nu e nevoie de prezentat dovada achitării la Serviciul teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM.

Persoanele obligate să se asigure în mod individual au opţiunea de a achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi prin transfer bancar. Pentru a afla contul bancar, apelaţi serviciul telefonic al CNAM (tel. 0 800 99999) sau Serviciul teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM. Totodată, puteţi genera codul IBAN de sine stătător, urmând link-ul http://mf.gov.md/iban şi folosind codul ECO 122200 conform următoarelor date bancare:  
Beneficiar: Ministerul Finanțelor

Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
După achitare, prezentaţi Serviciului teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM dovada de plată şi actele ce confirmă apartenenţa la una dintre categoriile sus-menționate de plătitori ai primelor de asigurare.

 

Loading ...