Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Ghid video despre paşii de acces la medicamente gratuite
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a lansat marţi, 12 februarie, un ghid video pentru informarea populaţiei despre paşii ce urmează a fi respectaţi pentru a beneficia de medicamente oferite în mod gratuit din lista celor compensate din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
Menţionăm că din 1 februarie 2019 cetăţenii beneficiază de cel puţin un medicament gratuit din lista celor compensate. Aceste preparate sunt destinate tratamentului celor mai frecvente maladii. Prescrierea medicamentelor compensate se efectuează de către medicii de familie, neurologi, psihiatri, endocrinologi şi pediatri ai prestatorilor de servicii medico-sanitare contractaţi de către CNAM, indiferent de forma juridică de organizare.
La prezentarea reţetei pentru medicamentele compensate, în mod obligatoriu farmacistul va propune pacientului medicamentul oferit gratis. În cazul când persoana refuză preparatul respectiv, aceasta va fi informată despre alte medicamente disponibile, compensate parţial. Dacă la momentul solicitării medicamentul gratuit lipseşte în farmacie, acesta urmează să fie pus la dispoziţia pacientului în termen de 72 de ore de la adresare.
De asemenea, farmaciile, prestatorii de servicii medicale sunt obligaţi să plaseze la loc vizibil lista medicamentelor oferite gratis în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Ghidul video a fost produs în limbile română şi rusă şi este plasat pe pagina web şi cea de Facebook a CNAM, în spaţiul online. Acesta este difuzat şi pe ecranele amplasate în instituţiile medicale.
Ghidul video în limbile română şi rusă poate fi accesat mai jos.

 

 

Loading ...