Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 În atenția prestatorilor de servicii medicale

Prestatori de servicii medicale sunt instituțiile medico-sanitare de nivel republican, departamental, teritorial și cele private care au încheiat contract cu CNAM în vederea acordării asistenței medicale în volumul și de calitatea prevăzute de Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală.

Prestatori de servicii medicale organizează prescrierea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate, incluse în lista DCI de medicamente compensate și în lista de denumiri de dispozitive medicale compensate, în strictă conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.106/2022 cu privire la prescrierea și eliberarea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate pentru tratamentul în condiții de ambulatoriu al persoanelor înregistrate la medicul de familie.

Contractele cu instituțiile medico-sanitare pot fi accesate aici.

ü  Prestatorii de servicii medicale vor prezenta Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, în scopul includerii în baza de date a CNAM, lista medicilor cu drept de prescriere a medicamentelor și/sau dispozitivelor medicale compensate, ce va conține următoarea informație: codul prestatorului medical, numele, prenumele, IDNP și specialitatea medicului, data angajării.

ü  Prestatorii de servicii medicale vor informa Compania Națională de Asigurări în Medicină despre modificarea datelor din lista medicilor cu drept de prescriere  (modificare date personale, angajare, transfer, concediere ș.a.) în termen de trei zile lucrătoare de la data survenirii acestora.

Sursa: Regulament privind prescrierea și eliberarea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate pentru tratamentul în condiții de ambulatoriu al persoanelor înregistrate la medicul de familie, Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2022, pct. 6-7.

 

Loading ...