Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 Prescrierea medicamentelor/dispozitivelor medicale compensate

1.  Dreptul de a prescrie medicamente compensate îl au medicii de familie, medicii neurologi, psihiatri, endocrinologi și  pediatri (în continuare – medici cu drept de prescriere) din cadrul prestatorilor de servicii medicale care au încheiat contracte cu Compania Națională de Asigurări în Medicină.

2.  Dreptul de a prescrie dispozitive medicale compensate îl au medicii de familie (în continuare –medici cu drept de prescriere) din cadrul prestatorilor de servicii medicale care au încheiat contracte cu Compania Națională de Asigurări în Medicină.

3.  Medicii cu drept de prescriere vor prescrie medicamente și/sau dispozitive medicale compensate doar dintre cele incluse în Listă la prezentarea actului de identitate al pacientului, cu verificarea, după caz, a statutului persoanei în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, prin interogarea Sistemului informațional automatizat „Asigurarea obligatorie de asistență medicală” al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

4.  Pentru persoanele înregistrate la medicul de familie, medicamentele compensate incluse în listă sunt  prescrise de către medicul de familie și/sau medicul specialist:

a) pediatru (în cazul prescrierilor pentru copii);

b) psihiatru (în cazul medicamentelor psihotrope și anticonvulsivante);

c) neurolog (în cazul medicamentelor anticonvulsivante);

d) endocrinolog (în cazul medicamentelor antidiabetice).

5. Prescrierea medicamentelor compensate se efectuează conform indicațiilor medicale și recomandărilor pentru tratament în condiții de ambulatoriu al pacienților aflați în evidența medicului de familie, a medicului pediatru, medicului psihiatru, a medicului neurolog sau a medicului endocrinolog, în conformitate cu actele normative aprobate de ministrul sănătății și directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

6. După stabilirea diagnosticului și a schemei de tratament, medicul cu drept de prescriere va verifica dacă medicamentele fac parte din Listă și va asigura prescrierea acestora pe formularul de rețetă pentru compensare.

7. Dispozitivele medicale incluse în listă se prescrise de către medicul de familie persoanelor înregistrate la medicul de familie, conform indicațiilor și recomandărilor medicilor specialiști, după caz.

8. Medicamentele și dispozitivele medicale compensate se prescriu pe formularul de rețetă de modelul aprobat prin ordin al ministrului sănătății și al directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, recepționate de către prestatorii de servicii medicale, în baza cererii, de la agenția teritorială a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

9. Medicamentele compensate sunt prescrise exclusiv conform denumirii comune internaționale, iar dispozitivele medicale – conform denumirii, fără a menționa producătorul, modelul sau alte specificații.

10. Rețetele se prescriu de către medicii cu drept de prescriere, care vor completa compartimentul lor citeț, fără corectări, respectând prevederile Instrucțiunii de completare a rețetei pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr. 492/139-A din 22 aprilie 2013, asigurându-se că au fost completate toate cele trei exemplare ale rețetei.

11. Pe un formular de rețetă se va prescrie numai o denumire comună internațională sau o denumire de dispozitiv medical compensat, ținând cont de indicațiile medicale, necesitățile de tratament și norma de eliberare stabilită prin ordinul ministrului sănătății și directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Cantitatea de medicamente prescrise pentru boli cronice nu va depăși necesarul pentru trei luni de tratament. Cantitatea de dispozitive medicale prescrise nu va depăși cantitatea de utilizare pentru trei luni, calculată din norma de eliberare a dispozitivului medical per pacient pentru un an.

12. Medicamentele ce se află în evidența cantitativă și medicamentele cu conținut de substanțe stupefiante, psihotrope și precursorii lor, incluse în Listă, se prescriu și pe formularele de rețetă nr. 1 sau nr. 2 (după caz), conform instrucțiunilor aprobate prin ordin al ministrului sănătății, în cantități necesare pentru durata tratamentului de până la 30 de zile.

13. Medicul cu drept de prescriere va înregistra în fișa medicală de ambulatoriu (formular nr. 025/e, nr. 111/e, nr. 112/e) a pacientului sau în altă documentație medicală de evidență utilizată în instituțiile de asistență medicală argumentarea indicației, seria și numărul rețetei, denumirea preparatului, doza, cantitatea și durata tratamentului sau, după caz, denumirea și cantitatea dispozitivului medical prescris conform normei aprobate și utilizării raționale a acestuia potrivit necesității pacientului.

14. La prezentarea repetată a pacientului, medicul cu drept de prescriere poate prescrie noi rețete compensate dacă:

a) la verificarea înscrierilor din fișa medicală de ambulatoriu (formular nr. 025/e, nr. 111/e, nr. 112/e) sau în altă documentație medicală de evidență utilizată în cadrul prestatorului de servicii medicale se constată că pacientul aflat în evidență cu o maladie cronică dispune de rezerve de medicamente sau dispozitive medicale compensate prescrise anterior pentru cel mult șapte zile de tratament sau utilizare;

b) pacientul nu a recepționat de la farmacie cantitatea de medicamente sau dispozitive medicale compensate prescrisă anterior și confirmă acest fapt prin prezentarea rețetelor nevalorificate cantitativ (conform prevederilor pct. 28 și 29). În acest caz, medicul cu drept de prescriere eliberează o nouă rețetă cu cantitatea de medicament necesară pentru prelungirea tratamentului sau cantitatea de dispozitive medicale conform normelor de eliberare aprobate și anexează exemplarul nr. 2 de rețetă prezentat de pacient la fișa medicală de ambulatoriu (formular nr. 025/e, nr. 111/e, nr. 112/e) sau în altă documentație medicală de evidență utilizată de către prestatorii de servicii medicale.

15. După completarea formularului rețetei, medicul cu drept de prescriere va detașa exemplarele nr. 1 și nr. 2 ale rețetei și le va înmâna pacientului pentru prezentare la farmacie.

16. Exemplarul nr. 3 al rețetelor rămâne la medicul cu drept de prescriere și va fi  transmis de către acesta săptămânal, prin act de predare-primire, persoanei responsabile de evidența rețetelor în cadrul prestatorului de servicii medicale.

17. Exemplarul nr. 3 al rețetelor completate se păstrează la prestatorul de servicii medicale timp de șase ani.

GUVERNUL HOTĂRÂRE Nr. 106 din 23-02-2022 cu privire la prescrierea și eliberarea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate pentru tratamentul în condiții de ambulatoriu al persoanelor înregistrate la medicul de familie

 

Loading ...