Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Poliţa de asigurare

      Pentru a asigura un acces adecvat şi echitabil la asistenţa medicală pentru întreaga populaţie, fără un efort financiar deosebit, s-a decis de a implementa pe teritoriul Republicii Moldova Asigurările Obligatorii de Asistenţă Medicală.
     Conform art.6 alin.(2) al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 „fiecarei persoane asigurate i se eliberează o poliţă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, în temeiul careia persoana va beneficia de întregul volum de asistenţă medicală, prevazut în Programul Unic al asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală aprobat de Guvern şi acordat de toate instituţiile medico-sanitare din Republica Moldova”.
    Poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se completează şi se eliberează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1015 din 05.09.2006 "Cu privire la aprobarea unor acte normative". 
     Modelul poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1432 din 07.11.2002  "Cu privire la unele măsuri pentru implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală" (anexa nr.3).
 

 

Loading ...