Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Poliţa medicală este documentul de acces în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Accesaţi aici modelul de poliţă.
Agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină eliberează fiecărei persoane asigurate o poliţă, în temeiul căreia persoana beneficiază de întregul volum de asistenţă medicală, prevăzut în Programul Unic al asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. 
Poliţa de asigurare medicală se completează şi se eliberează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1015 din 05.09.2006 „Cu privire la aprobarea unor acte normative”. 

Valabilitatea poliţei de asigurare medicală poate fi verificată aici.

Loading ...