Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 


Plăţile în avans pentru luna iulie au fost transferate instituţiilor medicale publice

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat joi, 9 iulie, instituţiilor medico-sanitare publice contractate plăţile în avans pentru luna curentă. Volumul mijloacelor financiare alocate în acest scop constituie aproximativ 450 de milioane de lei.

Plăţile în avans sunt efectuate pentru a facilita acordarea continuă a asistenţei medicale populaţiei asigurate, în volumul şi de calitatea prevăzute de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Amintim că, potrivit contractelor încheiate cu instituţiile medico-sanitare și Criteriilor de contractare a prestatorilor de asistență medicală, CNAM achită în două etape serviciile medicale oferite de prestatori.

Astfel, la începutul fiecărei luni sunt efectuate plăţile în avans în mărime 80% din suma planificată pentru luna respectivă, iar la finele fiecărui trimestru este transferat restul sumei, în limita prevederilor contractuale.