Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

Raportul privind executarea fondurilor AOAM în anul 2012 este aprobat

Consiliului de administrare al CNAM a aprobat cu majoritate unanimă de voturi Raportul privind executarea fondurilor AOAM în anul 2012. Documentul financiar a fost prezentat de către directorul general al CNAM, Mircea Buga, în şedinţa din 29 aprilie curent.

Potrivit datelor raportului prezentat, veniturile şi cheltuielile au fost aprobate iniţial în sumă de 3 982 197,4 mii lei. Ulterior, ca urmare a modificării în Legea bugetului de stat pe anul 2012 a sumei transferurilor de la bugetul de stat către sistemul de AOAM pentru categoriile de persoane asigurate de către Guvern, au fost operate modificări în Legea fondurilor AOAM pe anul 2012. În urma acestor modificări, parametrii precizaţi ai fondurilor AOAM au constituit la capitolul venituri 3 927 714,7 mii lei, micşorându-se cu 54 482,7 mii lei, iar la capitolul cheltuieli 3 984 714,7 mii lei, înregistrându-se o majorare de 2 517,3 mii lei, cu o deviere aprobată de 57 000,0 mii lei.
În anul 2012, cheltuielile totale din fondurile AOAM au crescut cu 335 493,8 mii lei mii lei sau cu 9,3% şi au fost realizate în sumă de 3 951 183,1 mii lei.
Cea mai mare pondere din totalul cheltuielilor de 95,6% constituie cheltuielile achitate  pentru serviciile medicale incluse în Programul unic prestate de către instituţiile medico-sanitare (IMS) contractate. În anul 2012, CNAM a contractat 517 de IMS şi farmaceutice cu 89 mai mult decât în anul precedent. Executarea cheltuielilor pentru achitarea serviciilor medicale a fost realizată la nivelul de 100,0%.  Astfel, suma transferată în fondul de bază a fost de 3 777 824,4 mii lei, cu o  majorare de 8,6 % (298 488,3 mii lei) faţă de cheltuielile efectuate în anul 2011.
Jumătate din mijloacele financiare ale fondului de bază - 51% au fost alocate pentru asistenţa medicală spitalicească, iar circa 30% pentru asistenţa medicală primară, inclusiv medicamente compensate. Din cheltuielile totale pentru asistenţa medicală primară, medicamentele parţial/integral compensate constituie 14,8 %, comparativ cu 14,4 % în anul 2011. Ponderea cheltuielilor pentru serviciile medicale de înaltă performanţă din totalul cheltuielilor fondului de bază a sporit de la 2,1% în anul 2007 până la 3,4% în anul 2012 ce a permis creşterea cotei de accesare a serviciilor de către populaţia sectorului rural şi a categoriilor dezavantajate.
În scopul creşterii eficacităţii prestatorilor publici de servicii medicale şi sporirii calităţii serviciilor, din fondul de dezvoltare au fost alocaţi 111 248,1 mii lei pentru 57 de proiecte investiţionale, iar banii au fost direcţionaţi spre îndeplinirea lucrărilor de reparaţii capitale - 54 843,7 mii lei, dotarea cu utilaj medical de diagnostic şi tratament - 45 009,4 mii lei şi dotarea cu unităţi de transport - 11 395,0 mii lei.
Potrivit procedurii, Raportul privind executarea fondurilor AOAM în anul 2012 după aprobarea de către Consiliului de administrare, urmează să fie emis spre aprobarea Guvernului şi ulterior Parlamentului Republicii Moldova.