Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
CNAM continuă schimbul de experienţă cu Estonia privind practicile europene de dezvoltare a sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

O echipă a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM), condusă de directorul general Mircea Buga, se va afla în perioada 27-31 mai la Tallinn, Estonia pentru schimb de experienţă cu Fondul de Asigurări în Medicină din Estonia (Eesti Haigekassa). 

 
Sesiunea de studiu are loc în cadrul Proiectului „Suport logistic pentru dezvoltarea sistemului de asigurare obligatorie medicală (SAOAM) din Republica Moldova”,   finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Estonia şi Eesti Haigekassa. 
 
Vizita de studiu se va axa pe procesele de: gestionarea riscurilor şi dezvoltarea strategiilor, performanţa managementului, analiza tuturor proceselor de activitate din cadrul sistemului de asigurare,  managementul comunicării şi strategii de comunicare, principii de modificare a pachetului de beneficii de asistenţă medicală, rolul analizei cost-eficienţă, sistemul de formare profesională. 
 
Totodată, echipa CNAM va efectua o vizită de studiu la Agenţia teritorială Tartu din cadrul Haigekassa şi la Spitalul universitar din oraşul Tartu, iar pe data de 28 mai va avea loc o întrunire cu reprezentanţii comunităţii moldoveneşti la Tallin, în cadrul căreea se va discuta despre beneficiile integrării europene a Republicii Moldova, noile realizări ale CNAM în domeniul AOAM, colaborarea moldo-estoniană în domeniul sănătăţii.