Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Transparenţa decizională

Responsabil de coordonarea şi monitorizarea procesului de asigurare a transparenţei în procesul decizional în cadrul CNAM:

dna Diana Șarco, şef Serviciu elaborarea actelor normative în cadrul Direcţiei juridice, 
mun.Chişinău, str.Vlaicu Pîrcălab nr.46, tel.0 22 78 02 96

 

 

Loading ...