Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Hotărîre Nr.1372 din 23.12.2005

Hotărîre cu privire la modul de compensare
a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală

  Nr.1372  din  23.12.2005  
    Monitorul Oficial al R.Moldova nr.176-181/1477 din 30.12.2005 
   
* * *    

   În temeiul alineatului  (2) articolul 18 al Legii nr.1456-XII din 25 mai  1993  cu privire la activitatea farmaceutică (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova , 1993, nr.7, art.210), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

  1. Se aprobă Regulamentul  privind  prescrierea medicamentelor compensate  pentru tratamentul  în condiţii de
    ambulator al persoanelor asigurate conform 
    anexei nr.1;     Contractul -tip  privind  eliberarea  către  persoanele asigurate  a medicamentelor   compensate  din  fondurile  asigurării   obligatorii  de asistenţă medicală conform anexei nr.2.    

  2. Ministerul SÄNĂTĂŢii şi Protecţiei Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi Agenţia Medicamentului,  în termen de pînă la 31 decembrie  2005, vor elabora şi aproba actele normative aferente şi  vor realiza alte acţiuni necesare executării prezentei hotărîri.    

  3. Compania Naţională   de   Asigurări  în  Medicină   va   prezenta trimestrial   Ministerului   Finanţelor  raportul  privind    utilizarea mijloacelor   financiare  pentru  acoperirea  costurilor  medicamentelor compensate eliberate către persoanele asigurate.  

      

     PRIM-MINISTRU  Vasile TARLEV

      Contrasemnează: 

Ministrul Sănătăţii 

şi protecţiei sociale                     Ion Ababii 

Ministrul finanţelor                       Mihail Pop  


Chişinău, 23 decembrie 2005. 
    Nr.1372.

Loading ...