Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Hotărîre cu privire la unele măsuri pentru implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
H O T Ă R Î R E
cu privire la unele măsuri pentru implementarea asigurărilor
obligatorii de asistenţă medicală
 
nr. 1432  din  07.11.2002
 
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.151-153/1567 din 14.11.2002
 
* * *
În temeiul Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998,nr.38-39, art.280), Guvernul Republicii Moldova
HOTĂRĂŞTE:
1. Se acceptă crearea, începînd cu 1 noiembrie 2002 de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină a agenţiilor teritoriale, conform listei din anexa nr.1.
2. Autorităţile publice locale vor asigura în termen de o lună agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină cu sedii adecvate.
3. Se aprobă:
 
[Alin.2 pct.3 exclus prin Hot.Guv. nr.1124 din 06.10.2008, în vigoare 14.10.2008]
 
modelul poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, conform anexei nr.3;
structura aparatului central al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi se stabileşte efectivul lui maxim în număr de 58 de unităţi, exceptînd personalul tehnic şi de pază, cu remunerarea în limitele mijloacelor financiare disponibile şi în conformitate cu actele normative în vigoare, conform anexei nr.4.
 

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA
Vasile TARLEV

Contrasemnată:
 
Ministrul sănătăţii
Andrei Gherman
Ministrul finanţelor
Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei
Ion Morei

Chişinău, 7 noiembrie 2002.
 
Nr.1432.
 

 
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.1432 din 7 noiembrie 2002
 
LISTA
agenţiilor teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 

 

         1. Agenţia Teritorială Chişinău
         2. Agenţia Teritorială Hînceşti
         3. Agenţia Teritorială Orhei
         4. Agenţia Teritorială Ungheni
         5. Agenţia Teritorială Bălţi
         6. Agenţia Teritorială Soroca
         7. Agenţia Teritorială Căuşeni
         8. Agenţia Teritorială Cahul
         9. Agenţia Teritorială Edineţ
       10. Agenţia Teritorială Comrat
       11. Agenţia Teritorială Taraclia
       12. Agenţia Teritorială Bender
[Anexa nr.1 completată prin Hot.Guv. nr.1219 din 30.10.2008, în vigoare 04.11.2008]
[Anexa nr.2 exclusă prin Hot.Guv. nr.1124 din 06.10.2008, în vigoare 14.10.2008]
 
Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.1432 din 7 noiembrie 2002
 
   
[Anexa nr.3 modificată prin Hot.Guv. nr.1124 din 06.10.2008, în vigoare 14.10.2008]
 
Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.1432 din 7 noiembrie 2002
 
STRUCTURA
aparatului central al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 
        Conducerea
        Direcţia juridică
        Direcţia evidenţă contabilă
        Direcţia economie şi planificare
        Direcţia contractare şi relaţii cu prestatorii
        Direcţia evaluare şi control
        Direcţia sisteme informaţionale
        Direcţia administrativă
        Serviciul resurse umane
        Serviciul relaţii cu publicul
        Serviciul audit intern
 
[Anexa nr.4 în redacţia Hot.Guv. nr.559 din 10.09.2009, în vigoare 14.09.2009]
[Anexa nr.4 în redacţia Hot.Guv. nr.1591 din 29.12.03, în vigoare 01.01.04]
 

__________
Hotărîrile Guvernului
1432/07.11.2002 Hotărîre cu privire la unele măsuri pentru implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală //Monitorul Oficial 151-153/1567, 14.11.2002
Loading ...