Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Întrebări frecvente
Добрый день! При оплате патента - требуют обязательно предоставление медицинского полиса физического лица. Сколько стоит на данный момент полис и есть какие- нибудь компенсации в таком случае.
15.09.2010 | elena
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

   Art.16, alin.(1) art.22 şi lit.d) pct.1 din anexa nr.2 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, nr.1593-XV din 26.12.2002, stabilesc obligativitatea titularilor de patentă de întreprinzător, cu excepţia titularilor pensionari sau invalizi, de a achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.
   Totodată, art.4 alin.5 al Legii cu privire la patenta de întreprinzător, nr.93-XIV din 15.07.1998, prevede că, la cererea de eliberare a patentei de întreprinzător se anexează documentele confirmative de achitare a contribuţiei de asigurare social de stat pentru întreaga perioadă solicitată de desfăşurare a activităţii în baza patentei de întreprinzător sau actele care confirmă scutirea de plata contribuţiei, precum şi documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
   Articolul respectiv din Legea nr.93-XIV din 15.07.1998, în care se conţine norma sus-expusă, reglementează doar condiţiile şi modalitatea de eliberare a patentei, dar nu şi cele de prelungire a acesteia.
   În acest context, menţionăm că cerinţa de prezentare inspectoratului fiscal teritorial (după caz - primăriei), de către solicitantul patentei, a documentelor ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală urmează a fi înaintată doar la solicitarea eliberării patentei de întreprinzător, dar nu şi la solicitarea prelungirii acesteia.
   Pentru anul 2010, conform Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, nr.128 din 23.12.2009, plătitorii de prime de asigurare în sumă fixă, inclusiv şi deţinătorii de patente de întreprinzător (cu excepţia titularilor pensionari sau invalizi), au beneficiat de o reducere de 50% din suma primei de asigurare stabilite în sumă fixă pentru anul respectiv.

   Pentru obţinerea informaţiei suplimentare în ceea ce priveşte achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, urmează să Vă adresaţi la Agenţia Teritorială a CNAM ce deserveşte teritoriul unde domiciliaţi.

 Spuneti, va rog,  persoana invalida domiciliata in RM, cu cetatenia RM si  Rominiei care  primeste pensie in Rominia are dreptul la polita de AOAM?
13.09.2010 | Sergiu
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

   Potrivit art.4 din Legea nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală” şi anexei nr.1 la Legea nr.1593-XV din 26.12.2002 „Cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală” calitatea de asigurat pentru invalizii neangajaţi o are Guvernul.

  Guvernul Republicii Moldova îşi asumă obligaţiunea să asigure invalizii neangajaţi, cetăţeni ai Republicii Moldova cu domiciliul permanent pe teritoriul ei, care nemijlocit sînt incluşi în listele prezentate de Casa Naţională de Asigurări Sociale pentru care au fost transferate primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

  Pentru a deveni persoană asigurată din contul statului şi a beneficia de asistenţă medicală în volumul şi de calitatea prevăzute în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, Dumneavoastră urmează să Vă confirmaţi statutul de invalid prin prezentarea Certificatului de invaliditate eliberat de Consiliul de Expertiză Medicală a Vitalităţii. La momentul obţinerii certificatului respectiv, persoana este în drept să se adreseze la Agenţia Teritorială a CNAM ce deserveşte teritoriul unde îşi are domiciliul, pentru a primi poliţa de asigurare gratis.

   În prezent, pentru a deveni persoană asigurată şi a beneficia de asistenţă medicală în volumul şi de calitatea prevăzute în Programul unic, urmează să achitaţi prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în mod individual.

 

Buna ziua! Persoana a indeplinit un serviciu si pentru acest serviciu a primit onorariu de la companie.  Se considera persoana care a primit onorariu unic -persoana angajată? Trebuiesa fie introdusă în lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate? Va multumesc anticipat!
11.07.2010 | Irina
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

 Conform titlului III din Codul Muncii al RM, se consideră persoană angajată persoana ce a încheiat un contract individual de muncă negociat anterior de către părţi. Încheierea contractului individual de muncă este dovada obţinerii statutului de persoană angajată în unitatea respectivă.

            Luînd în consideraţie că persoana ce a primit un onorariu unic pentru prestarea unui serviciu, nu poate fi considerată persoană angajată respectiv, nu poate fi inclusă în lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate.

Buna ziua, Sunt fondatorul unui SRL, vreau sa angajez o persoana in calitate de contabil si as vrea sa stiu cind si in cit timp trebuie sa depun formularul 203 la CNAM teritorial si care sunt penalitatile in cazul intirzierii cu prezentarea formularului dat. Va multumesc. 
09.07.2010 | Nicolae
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

 

Punctul 9 din Regulamentul privind modul de completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîea Guvernului nr.1015 din 05.09.2006 „Cu privire la aprobarea unor acte normative”, stabileşte că angajatorul va prezenta Agenţiei listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate şi modificările la aceste liste, pînă la data de 7 a lunii următoare celei în care au avut loc schimbările.   

            Totodată, punctul 10 al aceluiaşi Regulament prevede aplicarea sancţiunilor administrative, în temeiul art.266 alin.(4) din Codul Contravenţional al RM, persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul angajatorului în cazul neprezentării în termenul stabilit de legislaţia în vigoare a listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate.

 

 

 Buna ziua. daca o persoana a demisionat din functie si peste o zi a fost reangajata. cum se procedeaza? se trimite informatia la CNAM despre eliberare si reangajare in aceeasi foaie sau trebuie sa fie 2 separate?
22.06.2010 | Cezara
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

Punctul 9 din Regulamentul privind modul de completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîea Guvernului nr.1015 din 05.09.2006 „Cu privire la aprobarea unor acte normative", stabileşte că angajatorul va prezenta Agenţiei listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate şi modificările la aceste liste, pînă la data de 7 a lunii următoare celei în care au avut loc schimbările.

în cazul în care schimbările de concediere şi reangajare a aceleiaşi persoane au avut loc pînă la data de 7 a lunii următoare celei în care a avut loc concedierea şi reangajarea, angajatorul nu va prezenta agenţiei teritoriale a CNAM în a cărei rază teritorială îşi are sediul, modificările la lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate, deoarece persoana angajată urmează să achite primele de asigurare în mărimea, modul şi termenele stabilite de legislaţie.
ce documente se prezinta de catre abgajator la CNAM daca unul din angajati si-a schimbat numele de famili? cerere tipizata/in forma libera? polita veche se restituie?
04.06.2010 | olga
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

În cazul schimbării numelui, persoana asigurată angajată este obligată să-şi schimbe poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă medicală prin intermediul asiguratului (angajatorului).

Pentru aceasta, persoana asigurată urmează să completeze o cerere tip, modelul fiind accesat de pe site-ul: www.atchisinau.com.md, cu anexarea obligatorie a actelor ce confirmă schimbarea numelui (copia buletinului de identitate, copia certificatului de căsătorie, etc).

Persoana responsabilă de asigurarea obligatorie de asistenţă medicală din cadrul instituţiei, organizaţiei (administratorul sau persoana numită prin ordin) urmează să prezinte la Agenţia Teritorială a CNAM, în raza căreia îşi are sediul, cererea respectivă (parafată şi semnată de către administratorul instituţiei), cu actele modificate anexate.

Poliţa de asigurare posedată anterior urmează a fi returnată Agenţiei teritoriale ca mai apoi să se elibereze o nouă poliţă de asigurare cu includerea tuturor datelor personale în conformitate cu actele prezentate.

 

Buna ziua. Am asa o intrebare, sint angajata oficial la o intreprindere dar ma aflu in concediu de maternitate pina la virsta de 6 ani, acum sint insarcinata si dispun de polita dar nu stiu din care motiv angajatorul a dezactivat polita. Vreau sa stiu daca este corect si in baza carui act legislativ angajatorul dispune de acest drept daca eu nu am depus cerere de eliberare si dispun de ordinul in baza caruia ma aflu in concediul de maternitate pina la 6 ani. Multumesc
03.06.2010 | svetlana
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

Conform avizului Comisiei parlamentare pentru protecţie socială, sănătate şi familie CPS-9 nr.246 din 13 martie 2009, persoanelor angajate, ce se află în concediu de îngrijire a copilului cu vîrsta de pînă la 3 ani şi de la 3 pînă la 6 ani, li se păstrează dreptul la asigurare obligatorie de asistenţă medicală în volum deplin.

Aceasta rezultă din prevederile articolelor 7, 36, 47, 50 ale Constituţiei Republicii Moldova, precum şi pct. o) alin. (1) al art. 9 şi pct.o) alin. (2) al art. 10 ale Codului Muncii, respectiv, categoria de persoane nominalizată mai sus beneficiază de poliţă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. In aceste condiţii, pînă la modificarea legislaţiei, atît angajatorii cît şi agenţiile teritoriale ale Companiei urmează să aplice cele expuse în avizul Comisiei parlamentare nominalizat. în acest context, recent a fost elaborat şi transmis spre aprobare un proiect de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative în care au fost incluse propuneri de modificare şi completare a art. 6 al Legii nr. 1585 din 27.02.1998 conform cărora, în cazul suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului, acţiunea poliţei nu se suspendă în cazul persoanelor aflate în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani.

Totodată menţionăm, că poliţele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală dezactivate urmează a fi activate din momentul prezentării de către angajator la agenţia teritorială a CNAM a listei de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate, în care sunt incluse menţiunile respective.

Daca unul din fondatorii la un SRL nu primeste salariu la firma data, dar activeaza la o intreprindere de stat unde sint achitate primele de asigurari medicale- trebuie sa mai achite ceva? 
02.06.2010 | Veaceslav
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

La întrebarea D-voastră din 05.06.2010 Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) vă informează că, persoanele fizice angajate ce achită prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din salariu şi alte recompense fac parte din categoria de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi alte recompense, menţionate în Anexa nr.l la Legea „Cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală" nr.l593-XV din 26.12.2002 şi respectiv, cît deţin statutul de persoană angajată, nu achită prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.

Buna ziua am nevoie de ajutorul Dumneavoastra,am absolvit USM in 2008 am avut polita de asigurare,am pierdut-o,m-am angajat in 2009 si de atunci activezi la aceasta intreprindere, din salariu mi s-a oprit pentru asigurarea medicala insa eu nu ma pot folosi de polita pe motiv ca am pierdut-o,ma intereseaza unde s-au achitat % pentru asigurare din salariul meu timp de aproape 1 an?polita era inregistrata pe numele meu vechi dupa care m-am casatorit si mi-am schimbat numele,ce sa fac?ce acte trebuie sa prezint ca sa fac rost de polita?Mersi mult. 
18.05.2010 | Lupanciuc Ana
Compania Nationala de Asigurari in Medicina
   Punctul 30 din Regulamentul privind modul de completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîea Guvernului nr.1015 din 05.09.2006 „Cu privire la aprobarea unor acte normative”, stabileşte modalitatea de obţinere a unei noi poliţe de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cazul pierderii poliţei precedente şi anume:
   În cazul pierderii poliţei de asigurare, de tip vechi, persoana asigurată este obligată să anunţe Agenţia teritorială a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, personal sau prin intermediul asiguratului (angajatorului), despre pierderea poliţei de asigurare, cu prezentarea copiei avizului publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova privind pierderea acesteia. Persoanei respective i se eliberează gratuit un duplicat al poliţei de asigurare care se înregistrează. Poliţa anterioară se anulează din Registrul de evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală al Agenţiei teritoriale sau al CNAM. În cazul pierderii poliţei de asigurare, eliberate automatizat, persoanei asigurate i se eliberează gratuit un duplicat al poliţei de asigurare cu acelaşi număr.
   Totodată, comunicăm că odată cu obţinerea de către Dumneavoastră a statutului de persoană angajată, angajatorul era obligat să Vă includă în lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate, care urma a fi prezentată Agenţiei teritoriale a CNAM, în raza căreia îşi are sediul, pentru a vă fi eliberată poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

   În cazul în care persoana angajată nu a fost introdusă în lista respectivă, persoana responsabilă de asigurarea obligatorie de asistenţă medicală din cadrul instituţiei, organizaţiei (administratorul sau persoana numită prin ordin) urmează să prezinte suplimentar la Agenţia Teritorială a CNAM, în raza căreia îşi are sediul, o listă cu includerea datelor personale ale Dumneavoastră. 

Женщина не работает 2,5 года, ухаживает за братом-инвалидом 1-й группы и является его опекуном. Положена ли ей бесплатный медицинский страховой полис?
10.05.2010 | Любовь
Compania Nationala de Asigurari in Medicina
   Conform art.4, alin.(4), lit.l) al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, nr.l585-XIII din 27.02.1998, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele neangajate care îngrijesc la domiciliu un copil invalid cu severitatea I sau un invalid din copilărie de gradul I ţintuit la pat cu vîrsta de pînă la 18 ani fac parte din categoriile de persoane pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul.
   În cazul în care persoana se încadrează în această prevedere legală, beneficiază gratis de poliţă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi urmează să se adreseze la Agenţia Teritorială a CNAM ce deserveşte teritoriul unde îşi are domiciliul persoana respectivă pentru a ridica poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă medicală cu prezentarea obligatorie a actelor ce confirmă apartenenţa la categoria respectivă de persoane asigurate din contul statului.
   Pentru categoriile de persoane ce actualmente nu se încadrează în categoria respectivă, comunicăm că recent a fost elaborat şi transmis spre aprobare un proiect de Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative în urma căruia se va permite eliberarea poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală gratis pentru persoanele neangajate ce îngrijesc la domiciliu un copil invalid cu severitatea I sau un invalid din copilărie de gradul I ţintuit la pat. 
       În cazul în care asociaţia obsteasca încheie un contract de antrepriză cu o persoană fizică, titular de patentă de întreprinzător, pentru anumite servicii indicate în genul de activitate a patentei,  primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la aceste plăţi se reţin sau nu? 
10.05.2010 | Natalia
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

La întrebarea D-voastră din 13.05.2010 vă informăm, că potrivit anexei nr.3 p. 27 din Legea nr. 1593-XV din 26.12.2002 „Cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală", veniturile la care nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală sunt sumele plătite din drepturile de autor şi cele obţinute în baza unei convenţii civile, cu excepţia veniturilor obţinute conform contractelor pentru executarea de lucrări sau prestare de servicii.
Prin urmare, titularii de patentă de întreprinzător şi fondatorii de întreprinderi individuale au obligaţia de a achita primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă procentuală din recompensele obţinute în baza contractelor de prestare de servicii şi executare de lucrări.

Cum se poate de aflat dacă angajatorul a eliberat poliţa de asigurare medicală şi dacă a transferat contribuţiile de asigurare medicală din salariu?  Cu stimă, Victor.
07.04.2010 | Victor Burciu
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

În ce priveşte confirmarea eliberării poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) angajatului, o dovadă ar fi deţinerea ei la mînă. În caz contrar, angajatul se poate adresa la Agenţia Teritorială a CNAM, unde poate verifica conform codului IDNP dacă i s-a eliberat sau nu poliţa AOAM. Cît priveşte transferul contribuţiilor procentuale în fondul CNAM a angajatului de către angajator, această informaţie se poate obţine doar la locul de muncă, deoarece baza de date a CNAM dispune doar de informaţia ce priveşte sumele transferate de către persoanele juridice în total şi nu pe fiecare angajat în parte.

cum putem afla dupa nr.politei daca suntem oficial la serviciu sau nu?si    inca o intrebare:daca nu avem  fisa galbena de asigurare de unde o luam?
06.04.2010 | natalia
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

Conform titlului III din Codul Muncii al RM, la momentul angajării între salariat şi angajator se încheie un contract individual de muncă condiţiile căruia urmează a fi negociate anterior de către părţi. Un exemplar al contractului individual de muncă se înmânează salariatului şi acesta fiind drept dovada obţinerii statutul de persoana angajată în unitatea respectivă.

În ceea ce priveşte eliberarea fişei galbene, Vă adresaţi, după competenţă, la Casa Naţională de Asigurări Sociale.

 Buna ziua. Vrea sa va rog sa ma ajutati cu ceva informatii in legatura cu o problema pe care trebuie sa o rezolv cit mai urgent. Anul trecut am absolvit facultatea, iar anul acesta m-am angajat la Farmacia Familiei. Aici mi s-a cerut polita medicala, dar cu parere de rau nu o am....cel mai probabil ca am pierdut-o. Cum as putea sa fac ca sa obtin alta polita; trebuie sa achit eu taxa sau achitarea o face angajatorul; unde trebuie sa ma adresez?  Va multumesc anticipat
05.04.2010 | cristina
Compania Nationala de Asigurari in Medicina
Punctul 30 din Regulamentul privind modul de completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîea Guvernului nr.1015 din 05.09.2006 „Cu privire la aprobarea unor acte normative", stabileşte modalitatea de obţinere a unei noi poliţe de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cazul pierderii poliţei precedente şi anume:

„în cazul pierderii poliţei de asigurare, de tip vechi, persoana asigurată este obligată să anunţe Agenţia, personal sau prin intermediul asiguratului, despre pierderea poliţei de asigurare, cu prezentarea copiei avizului publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova privind pierderea acesteia. Persoanei respective i se eliberează gratuit un duplicat al poliţei de asigurare care se înregistrează. Poliţa anterioară se anulează din Registrul de evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală al Agenţiei sau al CNAM. În cazul pierderii poliţei de asigurare, eliberate automatizat, persoanei asigurate i se eliberează gratuit un duplicat al poliţei de asigurare cu acelaşi număr".

În cazul în care persoana la momentul angajării nu dispunea de poliţă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (cea anterioară fiind pierdută), persoana responsabilă de asigurarea obligatorie de asistenţă medicală din cadrul instituţiei, organizaţiei (administratorul sau persoana numită prin ordin) va prezenta Agenţiei Teritoriale lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate cu includerea persoanei respective pentru a i se elibera o nouă poliţă de asigurare.

Pentru eliberarea unei noi poliţe de asigurare nu sunt prevăzute careva achitări şi aceasta urmează a fi eliberată de către Agenţia Teritorială într-un termen cît mai restrîns posibil.

De la 01 aprilie 2010 sunt in concediu de maternitate p-u 126 zile.Spuneti-mi va rog in cazul acesta  polita de asigurare medicala se dezactiveaza sau nu?
01.04.2010 | anastasia
Compania Nationala de Asigurari in Medicina

Conform scrisorii Comisiei parlamentare pentru protecţia socială, sănătate şi familie CPS-9 nr.246 din 13 martie 2009, persoanele angajate ce se aflăîn concediul de maternitate beneficiază de poliţa de asigurare pînă la împlinirea virstei copilului de 3 ani.

Potrivit art.27 alin.(3) din Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului nr.797-XIII din 02.04.1996, de competenţa Comisiilor parlamentare permanente ţine emiterea avizelor consultative în vederea asigurării aplicării uniforme a legislaţiei. De asemenea, conform art.lll (97) din acelaş act legislativ, controlul asupra executării legii de către organele şi persoanele competente, precum şi determinarea eficienţei acţiunii legii revin, de regulă comisiei permanente de profil asistate de Direcţia juridică a Aparatului Parlamentului.
 
Reeşind din prevederile legale menţionate mai sus, pînă la modificarea legislaţiei sau expunerea de către comisia parlamentară de profil a unei alte opinii, atît angajatorii cît şi agenţiile teritoriale ale Companiei urmează să aplice cele expuse în scrisoarea menţionată.

Nume:
E-mail:
Mesaj:
 
Verificare: