Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Orele de primire
 Programul de audienţă 
a cetăţenilor în cadrul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

   Înscrierea solicitanţilor pentru audienţă la directorul general al CNAM se efectuează în conformitate cu Ordinul CNAM nr. 69-A din 16.04.2010 „Cu privire la organizarea audienţei cetăţenilor şi eficientizarea examinării petiţiilor” de către secretarul conducătorului, de comun acord cu consilierul directorului general al CNAM, la tel. 780-310.
 
Numele prenumele,  funcţia Ziua şi ora de primire în audienţă
Tamara Andrușca, Director general  a treia zi de luni a lunii curente între orele 14.00-16.00
Loading ...