Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2011
   În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, în scopul realizării ordinului 75-A din 23 aprilie 2010 ,"Cu privire la asigurarea transparenţei în procesul decizional în cadrul CNAM", CNAM anunţă iniţierea elaborării proiectului Legii fondurilor asigurării obligatorii  de asistenţă medicală pe anul 2011.
   În vederea eficientizării procesului de creaţie legislativă, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecţilor interesaţi prin prezentarea propunerilor în acest sens.

   Propunerile, sugestiile urmează a fi transmise, pînă la data de 1 octombrie 2010, în scris - la adresa: Compania Naţională de Asigurări în Medicină, bd. Grigore Vieru, nr. 12 or. Chişinău, MD 2005, Republica Moldova, prin fax: (373 22) 22-61-84 sau la adresa de e-mail: demp@cnam.md.
   Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei economie şi planificare a CNAM, la tel.: (373 22) 22-32-75, persoana de contact: Antonina Cernit.
Loading ...