Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Proiect de hotărîre a Guvernului "Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului"

 Proiect de hotărîre a Guvernului "Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului"

Proiectul în cauză a fost elaborat în vederea racordării actelor normative la prevederile Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, nr. 77 din 12.04.2013, care va intra în vigoare la 01.07.2013.

Recomandările pot fi prezentate dnei Şarco Diana, pînă pe 08.07.2013, prin e-mail: dsarco@cnam.md sau la numărul de telefon: 022 223317.
 

Notă de argumente la proiectul de hotărîre a Guvernului "Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului".

Loading ...