Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Începând cu 1 aprilie

Începând cu 1 aprilie, persoanele care nu s-au asigurat în termenul stabilit de legislaţie (31 martie) achită integral prima de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă, precum şi penalităţi (0,1% din suma primei pentru fiecare zi de întârziere), iar statutul de persoană asigurată este acordat după şapte zile din momentul achitării.

În cazul în care, pe parcursul anului de gestiune, persoana a deținut statut de persoană asigurată prin încadrarea în una din categoriile de persoane asigurate (angajate sau de Guvern), aceasta va achita prima de asigurare în cuantum proporţional numărului de zile ale anului de gestiune în care nu au avut statut de persoană asigurată, inclusiv numărul de zile calendaristice rămase pînă la finele anului de gestiune.

Totodată, în cazul cetățenilor Republicii Moldova care nu fac parte din categoriile de plătitori prevăzute în Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și care, după termenul stabilit la art. 22 alin. (1) din legea menționată, fac dovada aflării peste hotarele Republicii Moldova pe o perioadă mai mare de 183 de zile calendaristice în cursul anului bugetar obțin statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală după achitarea integrală a primei de asigurare.

În aceste sensuri, este necesar ca persoana să se adreseze serviciilor teritoriale de relații cu beneficiarii, iar datele de contact le puteți găsi aici.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la asigurarea medicală obligatorie, puteţi contacta Serviciul Info CNAM la numărul de telefon 0 800 99999. Apelul este gratuit din orice reţea, fixă sau mobilă, din Republica Moldova.

Loading ...