Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Ghidul farmacistului

 1.   Medicamentele compensate se prescriu pe formularul de rețetă nr. 3/C.

Pe un formular poate fi prescrisă numai o denumire comună internațională de medicament sau o denumire de dispozitiv medical compensat.

Cantitatea de medicamente prescrisă pentru boli cronice nu va depăși necesarul pentru trei luni de tratament. Același lucru este valabil și pentru dispozitivele medicale.

2.   La recepționarea de la pacient a exemplarelor nr.1 și nr.2 a rețetei, trebuie să verificați corectitudinea datelor completate la Compartimentul medicului - pct. 1-12 și anume:

2.1  prezența parafei instituției medicale, semnăturii și parafei medicului prescriptor pe ambele exemplare de rețetă;

2.2  data prescrierii rețetei și valabilitatea acesteia (10 sau 30 zile);

2.3  corespunderea datelor personale ale pacientului trecute/înscrise în rețetă cu cele din actul de identitate prezentat;

2.4  prezența numelui medicului prescriptor în Sistemul Informațional SI „Medicamente compensate”, pentru a identifica dacă medicul este cu drept de a prescriere rețeta compensată (exemplu: medicul endocrinolog sau endocrinolog/cumulant a prescris insuline);

2.5  codul și denumirea comună internațională a medicamentului prescris sau codul și denumirea dispozitivului medical prescris; 

2.6  cantitatea prescrisă de medicament/dispozitiv medical să nu depășească normele legale de prescriere.

 

În cazul constatării unei neconformități, farmacistul are dreptul să modifice cantitatea conform recomandărilor din tabel

1.  Dacă neconformitatea nu se referă la cantitate, farmacistul informează pacientul despre necesitatea modificării rețetei de către medic și refuză eliberarea medicamentului/dispozitivului medical.

2.  Dacă se constată corectitudinea completării formularului de rețetă de către medic, farmacistul informează pacientul despre prezența în farmacie a medicamentelor și dispozitivelor medicale cu Denumiri Comerciale (DC) care corespund DCI prescrise sau tipului de dispozitiv medical prescris, enunțând prețul cu amănuntul al acestora, începând de la cel mai mic preț și comunică pacientului dacă medicamentul/dispozitivul medical este compensat integral 100% sau parțial.

3.  În cazul medicamentelor și dispozitivelor medicale parțial compensate, farmacistul informează pacientul despre faptul că acesta are posibilitate de a beneficia gratuit de un produs, conform DCI prescris.

4.  Dacă pacientul alege altă DC sau model de dispozitiv medical decât cel gratuit, farmacistul calculează prețul acestuia conform DCI prescrise de medic și a regulilor de aplicare a sumelor fixe compensate și comunică pacientului suma coplății.

Dacă pacientul este de acord să achite coplata, farmacistul completează formularul de rețetă la Compartimentul farmacistului, (pct. 14 - 21), conform Instrucțiunii de completare a rețetei pentru medicamente și dispozitive medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății și al directorului general al CNAM nr. 605/133-A/2022, anexa nr. 4.

5. Dacă pacientul solicită un medicament/dispozitiv medical compensat în baza rețetei, dar acesta lipsește în stoc, prestatorul de servicii farmaceutice este obligat să-i pună la dispoziție produsul în termen de până la 72 de ore de la adresare, inclusiv în localitățile rurale.

Atenție!
 

ü  Cantitatea eliberată de medicament sau dispozitiv medical nu trebuie să depășească necesarul pentru maxim 3 luni de tratament și maxim 30 zile pentru medicamentele cu conținut de substanțe psihotrope.

ü  Se interzice înlocuirea medicamentului/dispozitivului medical prescris în rețetă cu alt medicament/dispozitiv medical.

ü   Nu se permite înlocuirea de către farmacist a codului DCI prescris de medic.

Deși, de regulă, primele trei cifre ale codului DC corespund codului DCI prescrise de medic, sunt cazuri când DCI se prescriu sub diferite coduri, în funcție de maladie și rata de compensare.

ü  Se permite modificarea cantității de medicamente și/sau dispozitive medicale prescrise de medic în următoarele cazuri:

 

Situația

Acțiunea farmacistului

1.

A fost depășită norma de prescriere a medicamentelor și/sau dispozitivelor medicale

Micșorează cantitatea eliberată:

1)   până la 3 luni;

2)   până la 30 zile pentru medicamentele cu conținut de substanțe psihotrope

2.

Divizarea/ambalajul primar a formelor farmaceutice solide perorale este mai mare sau mai mică decât cantitatea prescrisă

Eliberează cantitatea conform ambalajului primar fără a fi deteriorat, dar cantitatea nu trebuie să depășească 10 unități.

  3.

Pacientul solicită o cantitate mai mică decât cea prescrisă de medicamente sau dispozitive medicale compensate parțial

Eliberează cantitatea solicitată de pacient, fără a deteriora ambalajul primar.

 

În situațiile descrise în tabel, farmacistul va indica în formularul de rețetă la compartimentul corespunzător numărul de unități de medicament sau dispozitiv medical eliberat fără a corecta compartimentul completat de medic. Suma compensată va fi calculată conform cantității eliberate și indicate în formularul de rețetă la compartimentul farmacistului.

Farmacistul va confirma pe exemplarul de rețetă nr. 2 cantitatea de medicament sau dispozitiv medical eliberat prin semnătura personală și parafa prestatorului de servicii farmaceutice și va restitui formularul pacientului. Concomitent, trebuie de informat pacientul despre necesitatea păstrării rețetei nevalorificate cantitativ, pentru prezentarea acesteia medicului, în vederea unei noi prescrieri a medicamentului sau dispozitivului medical compensat.

Loading ...