Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 Instrucţiune de completare a rețetei compensate

 

Medicii cu drept de prescriere a medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate vor completa în mod obligator citeț și fără corectări toată informația solicitată la pct.1-13 din formularul rețetei pentru medicamente și dispozitive medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (formular nr. 3/C):

1) la pct.1 se va aplica ștampila de antet a prestatorului de servicii medicale (PSM), care va conține denumirea prestatorului;

2) la pct.2 se va înscrie codul (cod din 4 cifre) atribuit prestatorului de servicii medicale, care are contract încheiat cu CNAM;

3) la pct. 3 se indică ziua, luna și anul prescrierii rețetei;

4) la pct. 4 se introduce numele de familie al pacientului;

5) la pct. 5 se introduce prenumele pacientului;

6) la pct. 6 se înscrie vârsta pacientului (ani împliniți);

7) la pct. 7 se completează numărul de identificare de stat al pacientului (IDNP) (13 cifre). În cazul persoanelor ce nu dețin IDNP, la rubrica respectivă se va indica numărul actului de identitate valabil în condițiile prevăzute de cadrul normativ;

8) la pct. 8 se indică codul DCI a medicamentului din Lista DCI de medicamente compensate, care corespunde maladiei/indicației pentru tratamentul căreia se prescrie DCI respectivă sau se indică codul denumirii de dispozitiv medical compensat din Lista de denumiri de dispozitive medicale compensate;

9) la pct. 9 se înscrie citeț , în conformitate cu regulile de prescriere stabilite, un singur medicament, conform DCI, prezent în lista DCI de medicamente compensate sau o  singură denumire a dispozitivului medical prezent în lista de denumiri de dispozitive medicale compensate. Nu se permite indicarea în rețetă a denumirii comerciale de medicament sau modelului de dispozitiv medical prescris, inclusiv producătorul acestora;

10) la pct. 10 se notează numele și prenumele medicului;

11) la pct. 11 se completează codul personal al medicului (IDNP) (13 cifre);

12) la pct. 12 medicul semnează și aplică parafa personală. Semnătura și parafa se aplică pe fiecare exemplar de rețetă separat;

13) la pct. 13 medicul bifează termenul de valabilitate al rețetelor prescrise pe formularul de rețetă nr. 3/C specificat (10 zile, 30 zile) în conformitate cu regulile generale de prescriere, precum și particularitățile prescrierii medicamentelor cu conținut de stupefiante, psihotrope și precursori.

HOTĂRÂRE de GUVERN Nr. 106 din 23-02-2022 cu privire la prescrierea și eliberarea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate pentru tratamentul în condiții de ambulatoriu al persoanelor înregistrate la medicul de familie

Loading ...