Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 Elaborarea şi modificarea listei medicamentelor compensate

 Procedura de elaborare şi modificare a listei medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare listă), criteriile de includere şi excludere din listă, modul de organizare aL activităţii Consiliului şi Secretariatului pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM), principiile de compensare a medicamentelor din fondurile AOAM sunt reglementate prin Regulamentul privind mecanismul de includere a medicamentelor pentru compensare din fondurile AOAM, aprobat prin Ordinul 600/320 din 24.07.2015 al Ministerului Sănătăţii şi CNAM. Pentru detalii accesaţi link-ul.
Compensarea din fondurile AOAM se efectuează pentru medicamentele ce sunt utilizate în tratamentul în condiţii de ambulatoriu pentru maladiile prioritare stabilite de Ministerul Sănătăţii în principalele documente de politici şi care au dovada unui impact pozitiv asupra nivelului morbidităţii cu maladii cronice, mortalităţii şi invalidităţii primare.
Decizia privind includerea unui medicament în lista celor compensate din fondurile AOAM îi aparține în exclusivitate Consiliul pentru medicamente compensate, care este format din reprezentanți ai Ministerului Sănătății, CNAM și Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Consiliul este asistat în activitatea sa de către Secretariatul pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Loading ...