Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 Depunerea cererilor pentru compensare

 Pentru includerea unui medicament în lista celor compensate, solicitantul (orice persoană fizică sau juridică) depune dosarul la CNAM.


Dosarul include: cererea (descarcă modelul de cerere), scrisoare de însoțire, argumentări bazate pe studiile clinice, raportul farmaco-economic, inclusiv analiza impactului bugetar, materiale relevante din ghiduri/protocoale clinice internaţionale/naţionale.


Dosarele se depun în format de hârtie la adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46 şi în format electronic la adresa de e-mail: dosar.compensat@cnam.gov.md.


Pentru detalii, contactaţi Direcția medicamente din cadrul CNAM la numerele de telefon: 022 780 256, 022 780 314.


Sunt acceptate pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală medicamentele sigure, calitative şi cost-eficiente, ce corespund principiului valorii umane, cel al necesităţii şi solidarităţii, principiului cost-eficienţei şi cel al transparenţei și cerințelor stipulate în regulament.

Loading ...