Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Ghidul beneficiarului

1. Dispozitivele medicale compensate sunt prescrise persoanelor înregistrate la medicul de familie, conform indicațiilor și recomandărilor medicilor specialiști.
2. Pentru a intra în posesia unui dispozitiv medical compensat, adresați-vă în orice farmacie contractată de CNAM.
Pentru a localiza farmacia din apropiere, accesați Harta prestatorilor de servicii farmaceutice
3. Reţeta compensată este valabilă 30 zile, timp în care trebuie să mergeți la farmacie pentru a recepţiona dispozitivul medical prescris.
4. În farmacie prezentați exemplarele de rețetă oferite de medic şi buletinul de identitate sau certificatul de naştere ori formularul 09.
5. La prezentarea rețetei, farmacistul o să vă informeze despre prezența în farmacie a tuturor denumirilor comerciale ale dispozitivelor medicale pentru denumirea prescrisă, prețurile cu amănuntul ale acestora, precum și denumirile comerciale care se încadrează integral în suma fixă compensată și care pot fi eliberate în mod gratuit.
6. Dacă din anumite motive refuzați dispozitivul medical compensat integral, aveți posibilitate să alegeţi altul, însă trebuie să achitaţi diferența de preț. Aceasta se calculează ca urmare a scăderii sumei fixe compensate din prețul cu amănuntul al medicamentului pe care l-aţi ales.
7. Aveţi dreptul să solicitaţi o cantitate mai mică de dispozitive medicale decât cea prescrisă de medic, însă cantitatea recepționată trebuie să fie indicată în reţetă şi confirmată prin semnătura personală.
8. Reţeta nevalorificată cantitativ trebuie păstrată şi prezentată medicului, care urmează să vă prescrie cantitatea de dispozitive medicale necesară pentru următoarea perioadă.
9. După eliberarea dispozitivului medical, farmacistul va restitui exemplarul nr. 2 de reţetă pe care va indica numărul de dispositive medicale eliberat, iar D-voastră trebuie să confirmați cantitatea recepționată prin semnarea formularului de rețetă.
10. Dacă dispozitivul medical lipseşte în stoc la momentul prezentării reţetei compensate, prestatorul de servicii farmaceutice, (în persoana farmacistului) este obligat să vă pună la dispoziție produsul în termen de până la 72 de ore, inclusiv în localitățile rurale.

Loading ...