Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 
Decizii ale Consiliului pentru dispozitive medicale compensate


 Ordinul comun al Ministrului sănătății și Directorului general CNAM nr.226/40-A din 10.03.2022 „Cu privire la aprobarea Listei denumirilor dispozitivelor medicale pentru care urmează a fi depuse dosare spre compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală”.

Loading ...