Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

Proiectul Legii fondurilor AOAM pentru 2018, examinat de Consiliul de administraţie al CNAM

Consiliul de administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM) a examinat luni, 30 octombrie, proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM) pentru anul 2018, care urmează a fi prezentat spre aprobare Guvernului.
Documentul prevede atât venituri, cât şi cheltuieli în sumă de aproape 6 miliarde 767 de milioane de lei, fără deficit. Comparativ cu bugetul FAOAM aprobat pentru 2017, este prognozată majorarea veniturilor în fonduri cu peste 10% şi a cheltuielilor - cu 8,5%.
Conform documentului, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă este păstrată la nivelul anului 2017 şi va constitui 4 056 lei. De asemenea, vor fi menţinute reducerile de 50% şi 75% la achitarea primei în sumă fixă până la 1 aprilie 2018. Prima de asigurare în formă procentuală din salariu şi alte recompense va rămâne la fel de 9%, care vor fi achitate de către angajatori şi angajaţi în cote egale a câte 4,5%.
Proiectul Legii FAOAM pentru 2018 mai prevede majorarea cu 5,4% faţă de anul curent a cheltuielilor pentru asistenţa medicală primară, iar pentru medicamente compensate – cu 15%. Totodată, cu câte 7% vor creşte cheltuielile pentru asistenţa medicală specializată de ambulatoriu şi cea urgentă prespitalicească. Cu 9,7% va creşte şi volumul mijloacelor financiare destinate serviciilor de înaltă performanță, iar cu 9% - cele pentru asistenţa medicală spitalicească.
În cadrul aceleiaşi şedinţe, Consiliul de administraţie al CNAM a examinat şi modificările la Legea fondurilor AOAM pentru 2017, precum şi ajustarea devizului de venituri şi cheltuieli al CNAM pentru anul curent.